Map Help Contacts Feedback Profile Български
 
Font
 
0.17916139323963132
PPA Methodological Council Control and Monitoring Document Forms and Lists PPR and e-Services Contracting Authorities Contractors

Legal framework
 National
legislation
 European
legislation
Policies and strategic documents
  National Public Procurement Strategy
  Plan for Implementation of the National Public Procurement Strategy
 EU policies
 Green Public Procurement
Methodology
 Methodological Guidelines
 PP Handbook
 FAQ
 Rules
Archive
Login
 
Username  
  Password  
 
  Sign up
  Forgot password
Useful Links
 State Gazette
 EUR - Lex
 BG - Lex
 Legal Encyclopedia
 Legal Information System of Council of Ministers
  GPA
  Public Procurement in the EU
  Green Public Procurement in the EU
Home> Legislation and Methodology> Methodological Guidelines
Search results - 30
Title Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
Full text пълният текст
Date 30 September 2019

Title Гаранция за изпълнение. Форма и размер.
Full text пълният текст
Date 01 August 2019

Title Възможност да се получават оферти по електронен път до влизане в сила на задължителното използване на националната централизирана платформа за електронно възлагане на обществени поръчки
Full text пълният текст
Date 22 April 2019

Title Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.
Full text пълният текст
Date 28 February 2019

Title Осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.
Full text пълният текст
Date 27 February 2019

Title Осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.
Full text пълният текст
Date 27 February 2019

Pages:5
    2 ... Last