Home Map Help Contacts Feedback Profile Български
 
Font
 
0.17916139323963132
PPA Legislation and Methodology Methodological Council Control and Monitoring Document Forms and Lists PPR and e-Services Contracting Authorities Contractors

PP Register
 
Keyword of the procurement description:


Unique Procurement Number
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Keyword of contracting
authority/entity name:


Advanced search and Search patterns
Statistics
Dossiers, published yesterday
Awards, published yesterday
Information for published small announcements
Useful Links
  Government of the Republic of Bulgaria
  Ministry of Finance
  Portal for open data
  Concession Register
  EU Funds
  PP in EU
  Public Procurement Network
Login
 
Username  
  Password  
 
  Sign up
  Forgot password
 
 
EUROPEAN UNION
 
 
 
 
This Public Procurement Portal was developed with the financial support of the PHARE Programme and the Operational Programme Administrative Capacity co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Home> News
24 June 2019

АОП, съвместно с ИПА реализира дистанционни обучения за възлагане на „зелени“ обществени поръчки

През м. юни 2019 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП) стартира дистанционен курс на тема „Възлагане на „зелени“ обществени поръчки“ (ЗеОП). Курсът е в изпълнение на проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, изпълняван от АОП, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Дистанционното обучение е разработено от АОП и се реализира с подкрепата на Института по публична администрация (ИПА), чрез използване на предоставена от тях електронна обучителна платформа.

Съдържанието на курса е разпределено в пет модула: уводна част, която включва съдържание и цели; стратегически модул, в който са разгледани същността и ползите от „зелените“ обществени поръчки, стратегическата рамка и развитието на ЗеОП в България; правен модул с основни аспекти на договорите и актовете на международно ниво, европейската правна уредба и националното законодателство; практически модул, насочен към разглеждане на примери и добри практики за залени критерии на различните етапи от възлагане на обществената поръчка; и модул, който представлява заключение под формата на тест, чрез който се установява доколко е разбрана и усвоена материята.

Обучението е насочено към насърчаване и подпомагане на възложителите в прилагането на екологосъобразни критерии и изисквания при възлагане на обществени поръчки.

Продължителността на дистанционния курс е две работни седмици и включва 12 учебни часа.

Първото обучение, организирано от ИПА се проведе в периода 11 – 24 юни 2019 г.

Второто обучение започва на 25 юни 2019 г. и ще продължи до 9 юли 2019 г.

След обобщаване на удовлетвореността от курса се предвижда и през следващите месеци обучението да продължи.


IMPORTANT!
  As of 1 Jan 2018, the ex-ante control activities of the Public Procurement Agency will be helped by external experts
  The deadline for introduction and use of the e-platform is extended
  Communication related to the more frequent questions concerning the introduction of the single electronic platform for awarding of public procurement and the Ordinance, which should govern the conditions for its use
  The deadline for introduction of national electronic platform for awarding of public procurements is extended
  Standardized draft contracts and specialized clauses to contracts, mandatory for application when opening public procurements since 01.03.2017, with the exception of procurements in the areas of defense and security
  How to fill the registration form for the random-based control (video)
  The ex-ante control based on random selection (Article 232 of PPL and Articles 121 – 130 of RIPPL) became effective on 1 September 2016
  New Form Editor
  Standard Form for the European Single Procurement Document (ESPD)
  By Order No ЗМФ – 297 of 14.04.2016, the Minister of Finance adopted the Internal Rules for Monitoring under Article 114 (1), item 2 of the Rules for Implementation of the Public Procurement Law
  Instructions for the creation of an Authorized User in the Public Procurement Register
News
 
12 November 2019
Стартира нов Портал за обществени поръчки
11 November 2019
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП
07 November 2019
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
All news