Map Help Contacts Feedback Profile Български
 
Font
 
0.17916139323963132
PPA Methodological Council Control and Monitoring Document Forms and Lists PPR and e-Services Contracting Authorities Contractors

Legal framework
 National
legislation
 European
legislation
Policies and strategic documents
  National Public Procurement Strategy
  Plan for Implementation of the National Public Procurement Strategy
 EU policies
 Green Public Procurement
  Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation
Methodology
 Methodological Guidelines
 PP Handbook
 FAQ
 Rules
Agreements
Archive
Login
 
Username  
  Password  
 
  Sign up
  Forgot password
Useful Links
 State Gazette
 EUR - Lex
 BG - Lex
 Legal Encyclopedia
 Legal Information System of Council of Ministers
  GPA
  Public Procurement in the EU
  Green Public Procurement in the EU
Home> Legislation and Methodology> Legislation and Methodology - archive> Green Public Procurement - arhive
"Зелени" обществени поръчки - архив
 
Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012 г. - 2014 г.
 
Наръчник за екологичен характер на обществените поръчки
 
Указания за прилагане на изисквания за енергийна ефективност при възлагане на обществени поръчки
 
Справки
 
Справка за зелените обществени поръчки, открити през периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.
 

Справка за зелените обществени поръчки, открити през периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.
Справка за зелените обществени поръчки, открити през периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.
Справка за зелените обществени поръчки, открити през периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

 
Критерии на ЕС за зелени обществени поръчки

  Копирна и графична хартия
  Почистващи продукти и услуги за почистване
  Компютърна офис техника (офис ИТ оборудване)
  Строителство
  Критерии на ЕС относно зелените обществени поръчки за транспорт
  Мебели
  Електроенергия
  Услуги в сферата на храненето и услуги по приготвяне и доставяне на храна
  Текстилни изделия
  Градинарски продукти и услуги
  Прозорци, остъклени врати и покривни прозорци
  Топлинни изолации
  Стенни плоскости
  Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
  Улично осветление и сигнализация за регулиране на движението
  Вътрешно осветление
  Санитарни арматури
IMPORTANT!
  As of 1 Jan 2018, the ex-ante control activities of the Public Procurement Agency will be helped by external experts
  The deadline for introduction and use of the e-platform is extended
  Communication related to the more frequent questions concerning the introduction of the single electronic platform for awarding of public procurement and the Ordinance, which should govern the conditions for its use
  The deadline for introduction of national electronic platform for awarding of public procurements is extended
  Standardized draft contracts and specialized clauses to contracts, mandatory for application when opening public procurements since 01.03.2017, with the exception of procurements in the areas of defense and security
  How to fill the registration form for the random-based control (video)
  The ex-ante control based on random selection (Article 232 of PPL and Articles 121 – 130 of RIPPL) became effective on 1 September 2016
  New Form Editor
  Standard Form for the European Single Procurement Document (ESPD)
  By Order No ЗМФ – 297 of 14.04.2016, the Minister of Finance adopted the Internal Rules for Monitoring under Article 114 (1), item 2 of the Rules for Implementation of the Public Procurement Law
  Instructions for the creation of an Authorized User in the Public Procurement Register
News
 
12 November 2019
Стартира нов Портал за обществени поръчки
11 November 2019
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП
07 November 2019
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
All news