Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Бюлетин
Бюлетин
  Данни за пазара на обществени поръчки в страната на годишна база и сравнение с предходните три години
     
  1.Брой регистрирани възложители и изпълнители в Регистъра на обществените поръчки (РОП):
     
 
Възложителите са субекти на обществените поръчки, които разходват бюджетни средства или извършват дейности с обществено значение. Такива са държавните органи, кметовете на общини, висшите училища, здравно осигурителните и пенсионни фондове, държавните предприятия и др. Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка. На графиката е представено изменението на броя на възложителите и изпълнителите в РОП през последните четири години.
     
 
период
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
брой възложители
5674
5913
6225
6268
брой изпълнители
22680
24488
26360
27911

* Данните са към края на съответната година

     
  2.Брой регистрирани външни експерти:
     
 
Агенцията по обществени поръчки поддържа със съдействието на професионалните сдружения и организации в съответния бранш списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти при подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
     
 
период
2014г.
2015г.
2016г. 2017г.
общ брой експерти
812
824
787
525
брой експерти, подадени от организации
117
54
51
56
брой организации, подали външни експерти
8
7
8
8

* Данните са към края на съответната година.
* Вписването в списъка е валидно за срок до 12 месеца считано от датата на подаване на заявлението

     
  3.Брой обявени процедури:
     
  На графиката е представен общият брой на обявените процедури, както и на процедурите с европейско финансиране и над европейските прагове, обявени през последните четири години. Тези процудури, чиято прогнозна стойност е над европейските прагове се обявяват и чрез Официален вестник на Европейския съюз.
     
 
период
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
общ брой
процедури
11881
11122
10235
10876
от тях над
европейските прагове
3291
3220

4336

6035
от тях с
европейско финансиране
2336
1247
1420
1701

* Данните са към края на съответната година.
* В момента продължава въвеждането на данни, поради което е възможно публикуваната информация да бъде коригирана по-късно.

     
  4.Разпределение на обществените поръчки според обекта:
     
  Обекти на обществени поръчки са доставките на стоки, предоставянето на услуги, строителството. На графиката е представено разпределението на обявените обществени поръчки според обекта.
     
 
период
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
строителство
2089
1850
1504
1668
доставки
5309
5226
4647
5439
услуги
4483
4046
4084
3769

* Данните са към края на съответната година.
* В момента продължава въвеждането на данни, поради което е възможно публикуваната информация да бъде коригирана по-късно.

     
  5.Брой на сключените договори и стойност:
     
  На графиката е представен броят на сключените договори и тяхната стойност през последните четири години.
     
 
период
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
общ брой договори
24872
22328
20625
20951
обща стойност в млрд. лв.
7.53
6.92
6.45
6.90

* Данните са към края на съответната година.
* Стойностите на договорите в чужда валута са преизчислени по фиксинга на БНБ към края на съответната година.
* В таблицата са включени и договорите, сключени в изключенията от приложното поле на ЗОП
* В момента продължава въвеждането на данни, поради което е възможно публикуваната информация да бъде коригирана по-късно.

     
  6.Посещения на Портала за обществени поръчки по години:
     
 
период
брой посещения
2017 г.
1722600
2016 г.
1800650
2015 г.
1738739
2014 г.
1823663
     
 
  Данни за пазара на обществени поръчки в страната на месечна база
     
  1.Брой поръчки и публикувани документи по месеци:  
     
 
период
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Общо за годината

брой поръчки 2017 г.

723
869
915
840
947
990
950
972
841
926
311
1592
10876

публикувани документи 2017 г.

4696
3891
4034
3396
4206
4194
4408
4481
4078
4637
4879
4099
50999
брой поръчки 2018 г.
811
832
1031
1041
962
1013
1103
1099
884
1222
1110
   
публикувани документи 2018 г.
5222
4252
4696
4354
4289
4719
4948
4989
4070
5711
4718
   
     
 
     
  2 Информациите за обяви по месеци:
     
 
Чрез услугата "Информации за обяви" АОП дава възможност на всеки възложител да публикува в Портала за обществени поръчки информации за публикувани в неговия профил на купувача обяви за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.. На графиката е представено изменението на броя на информациите за обяви по месеци.
     
 
период
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Общо
2017 г.
628
830
995
909
975
984
971
1081
914
1020
1109
952
11368
2018 г.
663
806
995
1002
1174
1225
1161
1191
966
1244
1079
   
     
 
     
  3.Посещения на Портала за обществени поръчки по месеци:
     
 
период
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември Общо
2017 г.
158017
158723
178792
135737
144150
152662
144402
142892
118782
139802
142042
106599
1722600
2018 г.
146063
137164
159895
130918
133524
133763
139540
140655
113994
147554
132864