Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Бюлетин
Бюлетин
  Данни за пазара на обществени поръчки в страната на годишна база и сравнение с предходните три години
     
  1.Брой регистрирани възложители и изпълнители в Регистъра на обществените поръчки (РОП):
     
 
Възложителите са субекти на обществените поръчки, които разходват бюджетни средства или извършват дейности с обществено значение. Такива са държавните органи, кметовете на общини, висшите училища, здравно осигурителните и пенсионни фондове, държавните предприятия и др. Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка. На графиката е представено изменението на броя на възложителите и изпълнителите в РОП през последните четири години.
     
 
период
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
брой възложители
5302
5674
5913
6225
брой изпълнители
20490
22680
24488
26360

* Данните са към края на съответната година

     
  2.Брой регистрирани външни експерти:
     
 
Агенцията по обществени поръчки поддържа със съдействието на професионалните сдружения и организации в съответния бранш списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти при подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
     
 
период
2014г.
2015г.
2016г.
общ брой експерти
812
824
787
брой експерти, подадени от организации
117
54
51
брой организации, подали външни експерти
8
7
8

* Данните са към края на съответната година.
* Вписването в списъка е валидно за срок до 12 месеца считано от датата на подаван

е на заявлението

     
  3.Брой обявени процедури:
     
  На графиката е представен общият брой на обявените процедури, както и на процедурите с европейско финансиране и над европейските прагове, обявени през последните четири години. Тези процудури, чиято прогнозна стойност е над европейските прагове се обявяват и чрез Официален вестник на Европейския съюз.
     
 
период
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
общ брой
процедури
11939
11881
11122
10235
от тях над
европейските прагове
3653
3291

3220

4336
от тях с
европейско финансиране
3012
2336
1247
1420

* Данните са към края на съответната година.
* В момента продължава въвеждането на данни, поради което е възможно публикуваната информация да бъде коригирана по-късно.

     
  4.Разпределение на обществените поръчки според обекта:
     
  Обекти на обществени поръчки са доставките на стоки, предоставянето на услуги, строителството. На графиката е представено разпределението на обявените обществени поръчки според обекта.
     
 
период
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
строителство
1791
2089
1850
1504
доставки
5162
5309
5226
4647
услуги
4986
4483
4046
4084

* Данните са към края на съответната година.
* В момента продължава въвеждането на данни, поради което е възможно публикуваната информация да бъде коригирана по-късно.

     
  5.Брой на сключените договори и стойност:
     
  На графиката е представен броят на сключените договори и тяхната стойност през последните четири години.
     
 
период
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
общ брой договори
22779
24872
22328
20625
обща стойност в млрд. лв.
8.04
7.53
6.92
6.45

* Данните са към края на съответната година.
* Стойностите на договорите в чужда валута са преизчислени по фиксинга на БНБ към края на съответната година.
* В таблицата са включени и договорите, сключени в изключенията от приложното поле на ЗОП
* В момента продължава въвеждането на данни, поради което е възможно публикуваната информация да бъде коригирана по-късно.

     
  6.Посещения на Портала за обществени поръчки по години:
     
 
период
брой посещения
2016 г.
1800650
2015 г.
1738739
2014 г.
1823663
2013 г.
1801809
     
 
  Данни за пазара на обществени поръчки в страната на месечна база
     
  1.Брой поръчки и публикувани документи по месеци:  
     
 
период
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Общо за годината

брой поръчки 2017 г.

723
869
915
840
947
990
950
972
841
926
   
8973

публикувани документи 2017 г.

4696
3891
4034
3396
4206
4194
4408
4481
4078
4637
   
42021
брой поръчки 2016 г.
716
823
1198
2190
85
381
652
881
604
903
879
923
10235
публикувани документи 2016 г.
5436
5373
5128
6540
2731
3281
3770
4522
3333
4223
4360
4452
53149
     
 
     
  2.Брой на публичните покани / Информациите за обяви по месеци:
     
 
Чрез услугата "Информации за обяви" АОП дава възможност на всеки възложител да публикува в Портала за обществени поръчки информации за публикувани в неговия профил на купувача обяви за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.. На графиката е представено изменението на броя на публичните покани / информациите за обяви по месеци.
     
 
период
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Общо
2017 г.
628
830
995
909
975
984
971
1081
914
1020
   
9307
2016 г.
675
900
1052
1147
289
594
842
842
1185
982
1248
1088
10987
     
 
     
  3.Посещения на Портала за обществени поръчки по месеци:
     
 
период
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември Общо
2017 г.
158017
158723
178792
135737
144150
152662
144402
142892
118782
139802
   
1473959
2016 г.

142336

160501

176213
172744
131083
142069
141704
153975
136166
153239
157187
133433
1800650