Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Бюлетин
Бюлетин
  Данни за пазара на обществени поръчки в страната на годишна база и сравнение с предходните три години
     
  1.Брой регистрирани възложители и изпълнители в Регистъра на обществените поръчки (РОП):
     
 
Възложителите са субекти на обществените поръчки, които разходват бюджетни средства или извършват дейности с обществено значение. Такива са държавните органи, кметовете на общини, висшите училища, здравно осигурителните и пенсионни фондове, държавните предприятия и др. Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка. На графиката е представено изменението на броя на възложителите и изпълнителите в РОП през последните четири години.
     
 
период
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
брой възложители
5913
6225
6268
6441
брой изпълнители
24480
26360
27911
29375

* Данните са към края на съответната година

     
  2.Брой регистрирани външни експерти:
     
 
Агенцията по обществени поръчки поддържа със съдействието на професионалните сдружения и организации в съответния бранш списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти при подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
     
 
период
2015г.
2016г.
2017г. 2018г.
общ брой експерти
824
787
525
387
брой експерти, подадени от организации
54
51
56
45
брой организации, подали външни експерти
7
8
8
8

* Данните са към края на съответната година.
* Вписването в списъка е валидно за срок до 12 месеца считано от датата на подаване на заявлението

     
  3.Брой обявени процедури:
     
  На графиката е представен общият брой на обявените процедури, както и на процедурите с европейско финансиране и над европейските прагове, обявени през последните четири години. Тези процудури, чиято прогнозна стойност е над европейските прагове се обявяват и чрез Официален вестник на Европейския съюз.
     
 
период
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
общ брой
процедури
11122
10235
10876
11897
от тях над
европейските прагове
3220
4336

6035

6617
от тях с
европейско финансиране
1247
1420
1701
2191

* Данните са към края на съответната година.
* В момента продължава въвеждането на данни, поради което е възможно публикуваната информация да бъде коригирана по-късно.

     
  4.Разпределение на обществените поръчки според обекта:
     
  Обекти на обществени поръчки са доставките на стоки, предоставянето на услуги, строителството. На графиката е представено разпределението на обявените обществени поръчки според обекта.
     
 
период
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
строителство
1850
1504
1668
2171
доставки
5226
4647
5439
5449
услуги
4046
4084
3769
4277

* Данните са към края на съответната година.
* В момента продължава въвеждането на данни, поради което е възможно публикуваната информация да бъде коригирана по-късно.

     
  5.Брой на сключените договори и стойност:
     
  На графиката е представен броят на сключените договори и тяхната стойност през последните четири години.
     
 
период
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
общ брой договори
22328
20625
20951
20819
обща стойност в млрд. лв.
6,92
6,45
6,90
8,45

* Данните са към края на съответната година.
* Стойностите на договорите в чужда валута са преизчислени по фиксинга на БНБ към края на съответната година.
* В момента продължава въвеждането на данни, поради което е възможно публикуваната информация да бъде коригирана по-късно.

     
  6.Посещения на Портала за обществени поръчки по години:
     
 
период
брой посещения
2018 г.
1612207
2017 г.
1722600
2016 г.
1800650
2015 г.
1738739
     
 
  Данни за пазара на обществени поръчки в страната на месечна база
     
  1.Брой поръчки и публикувани документи по месеци:  
     
 
период
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Общо за годината

брой поръчки 2019 г.

848
1195
749
930
833
941
1275
1142

1079

1983
819
 
11194

публикувани документи 2019 г.

5702
5409
4233
4408
4303
4521
5872
5253
4921
5771
4280
 
54673
брой поръчки 2018 г.
811
832
1031
1041
962
1013
1103
1099
884
1222
1010
889
11897
публикувани документи 2018 г.
5222
4252
4696
4354
4289
4719
4948
4989
4070
5711
4718
4577
56545
     
 
     
  2 Информациите за обяви по месеци:
     
 
Чрез услугата "Информации за обяви" АОП дава възможност на всеки възложител да публикува в Портала за обществени поръчки информации за публикувани в неговия профил на купувача обяви за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.. На графиката е представено изменението на броя на информациите за обяви по месеци.
     
 
период
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Общо
2019 г.
680
1046
722
830
835
966
1178
1106
944
1151
800
 
10256
2018 г.
663
806
995
1002
1174
1225
1161
1191
966
1244
1079
820
12326
     
 
     
  3.Посещения на Портала за обществени поръчки по месеци:
     
 
период
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември Общо
2019 г.
143135
136139
139651
126394
121852
118712
138169
125928
113974
148606
126381
 
1438941
2018 г.
146063
137164
159895
130918
133524
133763
139540
140655
113994
147554
132864
99273
1612207