Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
  Образци
Мониторинг - архив
  Мониторинг (чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП) - архив
  Мониторингов доклад
Външен контрол на АОП
  Контрол чрез случаен избор (чл. 232 ЗОП)
Контрол върху процедури на договаряне (чл. 233 ЗОП)
Контрол върху някои изключения от приложното поле на ЗОП (чл. 234 ЗОП)
Контрол при изменение на договор за обществена поръчка (чл. 235 ЗОП)
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Комисия за защита на конкуренцията
 Върховен административен съд
 Агенция за държавна финансова инспекция
 Сметна палата
Начало > Контрол и мониторинг
Външен контрол на АОП
  

Съгласно действащия Закон за обществените поръчки (ЗОП) Агенцията по обществени поръчки осъществява предварителен контрол:

  • на процедури за възлагане на обществени поръчки, избрани чрез случаен избор (по чл. 232 ЗОП);
  • на процедури на договаряне (по чл. 233 ЗОП);
  • на изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП (по чл. 235 ЗОП).

Обхват

Предварителният контрол обхваща процедури за обществени поръчки (при контрола по чл. 232 и чл. 233 ЗОП) и анекси към договори (при контрола по чл. 235 ЗОП), чиято прогнозна стойност е равна на или по-висока от: 1 000 000 лв. без ДДС – за строителство и 200 000 лв. без ДДС – за доставки и услуги.

За законосъобразност

Предварителният контрол е за законосъобразност. При провеждането му не се извършва проверка дали възлаганата доставка, услуга или строителство е принципно необходима на съответния възложител, а се изследва дали поставените условия във връзка с придобиването й и избраният ред за определянето на изпълнителя са съобразени с правилата за възлагане. Становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно ЗОП носи отговорността за законосъобразността на провежданата процедурата

Методическа помощ

Предварителният контрол е форма на методическа помощ. Няма санкционен характер и не цели налагане на наказания при установяване на грешки и нарушения. Проверката завършва със становище, в което констатациите са придружени с препоръки и указания за отстраняване на установените неточности и нормативни несъответствия.


Правила за електронен обмен на информация при осъществяване на външен предварителен контрол. в сила от 01.03.2019 г.


Заповед (в сила от 01.03.2019 г.)
Приложение 1 - рискови фактори (в сила от 01.03.2019 г.)
Приложение 2 - регистрационна форма - в doc формат (в сила от 01.03.2019 г.)
Методика (в сила от 01.03.2019 г.)

Заповед (в сила от 01.03.2019 г.)
Приложение 1 (в сила от 01.03.2019 г.)

Методически указания
Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.
Осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.
Осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.

 

Архив


  
Untitled Document
ВАЖНО!
  Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
  Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.
  Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП
  Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП
  С цел повишаване на информационната сигурност, Агенцията по обществени поръчки приканва всички регистрирани потребители да обновят своите пароли. Начинът за промяна на паролата е чрез функцията „Забравена парола“.
  Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
  Видео указания за регистрация в Централизираната автоматизирана информациона система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
12 Ноември 2019
Стартира нов Портал за обществени поръчки
11 Ноември 2019
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП
07 Ноември 2019
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
Всички новини