Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Нормативна уредба
 Национално
законодателство
 Европейско
законодателство
Политики и стратегически документи
  Национална стратегия за ОП
  План за изпълнение на Националната стратегия
 Политики на ЕС
  "Зелени" обществени поръчки
  Ръководство за обществени поръчки в областта на иновациите на английски език
Методология
 Методически указания
 Наръчници
 Въпроси и отговори
 Правила
Международни споразумения
Споразумения за сътрудничество
Архив
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Държавен вестник
 EUR - Lex
 BG - Lex
 Юридическа енциклопедия
  Правна информационна система на МС
  GPA
  ЕК за обществените поръчки
  ЕК за зелените поръчки
Начало > Законодателство и методология > Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

 

 

еЕЕДОП

 

1. Подписване на електронен ЕЕДОП с електронен подпис от две или повече лица

2. Ползване на информационната система на ЕК за еЕЕДОП

3. Използване на информационна система на ЕК за еЕЕДОП при провеждане на национални процедури

4. Влизане в сила на задължителното използване на електронен ЕЕДОП съгласно ЗОП и европейските директиви

5. Формат на файловете при изтегляне и запазване на еЕЕДОП чрез информационната система на ЕК

6. Необходимост от указания към кандидатите и участниците в процедурите за попълване и представяне на еЕЕДОП

7. Посочване в еЕЕДОП на номер на обявлението в ОВ

8. Необходимост от цифрово подписване на създадения от възложителя и приложен към документацията образец на еЕЕДОП

9. Персонален или професионален да е електронният подпис, с който следва да е подписан еЕЕДОП

10. Указване с допълнително разяснение на начините за подаване на ЕЕДОП в електронен вид

11. Вид на електронния подпис, с който следва да се подписва еЕЕДОП

12. Предоставяне на информация в ЕЕДОП, относно националните основания за отстраняване

 

Защита на личните данни

  Становище на Комисията за защита на личните данни относно въпроси, свързани със заличаване на имена и подписи на служители от административни структури при публикуването им за свободен достъп в интернет
 

 

Често задавани въпроси - архив

ВАЖНО!
  Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ., бр. 86 от 18.10.2018 г.)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили
  В рубриката „Въпроси и отговори“ е публикувана информация, свързана с еЕЕДОП
  Европейска електронна услуга за работа с ЕЕДОП, видеоклип, методическо указание
  Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Регистрация на външни експерти за проверка на технически спецификации - методическо указание, видеоклип
  Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори, задължителни за прилагане при откриване на обществени поръчки от 01.03.2017 г., с изключение на поръчки в областите отбрана и сигурност
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
14 Декември 2018
Агенцията по обществени поръчки с проект по ОП „Добро управление“
23 Ноември 2018
Службата за публикации към Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) информира за промяна в дните на публикуване на обявления за обществени поръчки
18 Октомври 2018
Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ., бр. 86 от 18.10.2018 г.)
Всички новини