Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Външни експерти в сила от 01.10.2014 г.
Външни експерти (в сила от 01.10.2014 г.)
  


От 01.10.2014 г е в сила нов списък с външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки.

За целите на формирането и поддържането на новия списък са създадени два нови типа потребители на Портала за обществени поръчки – „Външен експерт“ и „Представляващ организация“. Потребителят "Външен експерт" може да подаде самостоятелно заявление за включването си в новия списък. Потребителят "Представляващ организация" може да подаде заявление за включване на едно или повече лица в списъка от името на организацията, която представлява.
При подаването на заявление от името на организация, потребителят, който я представлява, задължително подписва заявлението със свой квалифициран електронен подпис, данните на който съдържат идентификационен номер (ЕИК/БУЛСТАТ) на организацията.

Регистрацията на двата нови типа потребители се извършва от следните линкове:

Нов потребител "Външен експерт"
Нов потребител "Представляващ организация"

Активирането на "Представляващ организация" става служебно след получаване на писмо, с което съответната организация упълномощава лицето да подава информация за външни експерти от нейно име.

Подаването на заявление за включване в списъка с външни експерти се извършва след достъпване на Портала за обществени поръчки с потребителско име и парола и избор на опцията „Управление на заявления“.


ТЪРСЕНЕ на лица от списъка с външни експертиВ помощ на потребителите

Избор на "Област на компетентност" - видеоклип

Регистриране на нов потребител "Външен експерт" - видеоклип

Регистриране на нов потребител "Представляващ организация"- видеоклип

Попълване на заявление за едно или повече лица от потребител "Представляващ организация" - видеоклип