Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

АОП
 Структура
 Ръководство
 Устройствен правилник
 Цели и отчети
 Годишни доклади
 Годишни бюджети
 Етичен кодекс
  Харта на клиента
 Други документи
 Работа в АОП
 Контакти
 Профил на купувача
 Европейски проекти
Бюлетин на АОП
  Данни за пазара на обществени поръчки
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Министерство на финансите
 Държавен вестник
 TED (Official Journal S)
АОП
 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 
 
 
Порталът за обществени поръчки е създаден с финансовата подкрепа на Програма "ФАР" и ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
  
Начало > АОП > Профил на купувача > Профил на купувача - 2014 г.
Профил на купувача
  Профил на купувача - 2014 г.
     
  1. Предварителни обявления:
     
  2. Публични покани:
     
 
ID на поканата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на публичната покана
Дата на създаване на страницата
Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B
18.12.2014 г.
Подновяване на лиценз за софтуерен пакет Total Protection Module, включващ всички защитни модули (AntiMalware, Content Filter, Antispam, Web Filter) за устройство Panda GateDefender Performa еSB и да осигури техническа поддръжка на устройството за период от една година
17.12.2014 г.
Предоставяне на лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година
10.12.2014 г.
Предоставяне на лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година (оттеглена)
09.12.2014 г.
Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на модул "Жребий"
30.06.2014 г.
Организиране на две допълнителни обучения в страната, във връзка с изменението на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001 „Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие”
30.06.2014 г.
Осигуряване на годишен абонамент за техническа поддръжка на софтуерни лицензи за операционна система SuSE Linux Enterprise Server
27.06.2014 г.
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Агенцията по обществени поръчки
26.02.2015 г.
Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Агенцията по обществени поръчки
24.07.2015 г.
   
  3. Обществени поръчки:
   
 
Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
„Поддръжка и актуализиране на специализирания софтуер на Агенцията по обществени поръчки – Редактор на форми, Регистър на обществените поръчки, Модул за публични покани и Портал за обществени поръчки”
19.12.2014 г.
Untitled Document
ВАЖНО!
  Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
  Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.
  Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП
  Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП
  С цел повишаване на информационната сигурност, Агенцията по обществени поръчки приканва всички регистрирани потребители да обновят своите пароли. Начинът за промяна на паролата е чрез функцията „Забравена парола“.
  Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
  Видео указания за регистрация в Централизираната автоматизирана информациона система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
12 Ноември 2019
Стартира нов Портал за обществени поръчки
11 Ноември 2019
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП
07 Ноември 2019
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
Всички новини