Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

АОП
 Структура
 Ръководство
 Устройствен правилник
 Цели и отчети
 Годишни доклади
 Годишни бюджети
 Етичен кодекс
  Харта на клиента
 Други документи
 Работа в АОП
 Контакти
 Профил на купувача
 Европейски проекти
Бюлетин на АОП
  Данни за пазара на обществени поръчки
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Министерство на финансите
 Държавен вестник
 TED (Official Journal S)
АОП
 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 
 
 
Порталът за обществени поръчки е създаден с финансовата подкрепа на Програма "ФАР" и ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
  
Начало > АОП > Профил на купувача > Профил на купувача - 2015 г.
Профил на купувача
  Профил на купувача - 2015 г.
     
  1. Предварителни обявления:
     
  2. Публични покани:
     
 
ID на поканата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на публичната покана
Дата на създаване на страницата
Подновяване на лиценз за софтуерен пакет Total Protection Module, включващ всички защитни модули (AntiMalware, Content Filter, Antispam, Web Filter) за устройство Panda GateDefender Performa еSB и осигуряване на техническа поддръжка на устройството за период от една година.
15.12.2015 г.
Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B
11.12.2015 г.
Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година
11.12.2015 г.
Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Агенция по обществени поръчки
14.09.2015 г.
Разработване на електронни формуляри за нови образци за обществени поръчки в специализирания софтуер на Агенцията по обществени поръчки. Разработване на електронна услуга „електронен подател“ за новите образци”.
30.07.2015 г.
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Агенцията по обществени поръчки
12.03.2015 г.
Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки
13.02.2015 г.
Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя. Канцеларските материали и офис консумативи са за обезпечаване изпълнението на дейностите по Договор 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, проект„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
23.01.2015 г.
Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B
12.01.2015 г.
   
  3. Обществени поръчки:
   
 
Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
“Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени поръчки и обучение, във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“
12.09.2015 
Доставка и внедряване на информационно и комуникационно оборудване за нуждите на Агенция по обществени поръчки във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ и включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на електронна система за управление на документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция по обществени поръчки“; Обособена позиция № 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени поръчки и обучение“.
10.06.2015 
„Организиране на специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
30.04.2015 
Untitled Document
ВАЖНО!
  Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
  Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.
  Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП
  Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП
  С цел повишаване на информационната сигурност, Агенцията по обществени поръчки приканва всички регистрирани потребители да обновят своите пароли. Начинът за промяна на паролата е чрез функцията „Забравена парола“.
  Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
  Видео указания за регистрация в Централизираната автоматизирана информациона система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
12 Ноември 2019
Стартира нов Портал за обществени поръчки
11 Ноември 2019
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП
07 Ноември 2019
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
Всички новини