Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Нормативна уредба
 Национално
законодателство
 Европейско
законодателство
Политики и стратегически документи
  Национална стратегия за ОП
  План за изпълнение на Националната стратегия
 Политики на ЕС
  "Зелени" обществени поръчки
  Ръководство за обществени поръчки в областта на иновациите на английски език
Методология
 Методически указания
 Наръчници
  Въпроси и отговори
 Правила
Международни споразумения
Споразумения за сътрудничество
Архив
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Държавен вестник
 EUR - Lex
 BG - Lex
 Юридическа енциклопедия
  Правна информационна система на МС
  GPA
  ЕК за обществените поръчки
  ЕК за зелените поръчки
Начало > Законодателство и методология > Законодателство и методология - архив > Наръчник по ОП - архив
Untitled Document
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – РЪКОВОДСТВО ЗА СПЕЦИАЛИСТИ относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове
  

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Добри практики при възлагането и изпълнението на обществени поръчки


Наръчник по обществени поръчки
  
Образци към Наръчника по обществени поръчки

Образци № 1 – 16, № 19 и 21 могат да се попълват и изпращат до публикуващите органи чрез приложния софтуер “Редактор на форми” на АОП. Образци № 22 – 50 не са задължителни за ползване. Те са изготвени от АОП за улеснение на възложителите при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Възложителите са свободни да ползват всякакви други приложими формуляри, които отговарят на техните конкретни потребности. Образци № 16 – 20 и № 48 ще бъдат инсталирани допълнително.

Списък на образците към Наръчника по обществени поръчки (pdf формат)

Образец 1 - Предварително обявление за обществена поръчка (pdf формат)

Образец 2 - Обявление за обществена поръчка (pdf формат)

Образец 3 - Информация за сключен договор (pdf формат)

Образец 4 - Предварително обявление от възложител по чл.7, т. 5 и 6 от ЗОП (pdf формат)

Образец 5 - Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП (pdf формат)

Образец 6 - Информация за сключен договор от възложител по чл.7, т. 5 и 6 ЗОП (pdf формат)

Образец 7 - Обявление за система за предварителен подбор от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП (pdf формат)

Образец 8 - Съобщение за публикуване на предварително обявление на профила на купувача (pdf формат)

Образец 9 - Опростено обявление за обществена поръчка в рамките на ДСД (pdf формат)

Образец 10 - Обявление за конкурс за проект (pdf формат)

Образец 11 - Информация за проведен конкурс за проект (pdf формат)

Образец 12 - Обявление за малка обществена поръчка (pdf формат)

Образец 13 - Информация за сключен договор за малка обществена поръчка(pdf формат)

Образец 14 - Обявление за конкурс за проект по НВМОП(pdf формат)

Образец 15 - Информация за проведен конкурс за проект по НВМОП(pdf формат)

Образец 21 - Обобщена информация за малки обществени поръчки по чл.2 НВМОП (pdf формат)

Образец 22 - Декларация по чл. 35 от ЗОП (doc формат)

Образец 23 - Заповед за назначаване на комисия или жури (doc формат)

Образец 24 - Искане за представяне на обосновка на предложената цена (doc формат)

Образец 25 - Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти (doc формат)

Образец 26 - Доклад от дейността на комисия за провеждане на договаряне в процедура на договаряне със/без обявление(doc формат)

Образец 27 - Доклад от дейността на комисия за провеждане на диалог в процедура състезателен доалог(doc формат)

Образец 28 - Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка(doc формат)

Образец 29 - Решение за определяне на нов изпълнител (doc формат)

Образец 30 - Протокол на комисията за извършване напредварителен подбор (doc формат)

Образец 31 - Покана за представяне на оферта в ограничена процедура (doc формат)

Образец 32 - Покана за представяне на оферта при състезателен диалог (doc формат)

Образец 33 - Покана за участие в договаряне при договаряне с обявление (doc формат)

Образец 34 - Покана за участие в процедура на договаряне без обявление (doc формат)

Образец 35 - Покана за участие в диалог в процедура състезателен диалог (doc формат)

Образец 36 - Декларация от член на жури по чл.99, ал.2 ЗОП(doc формат)

Образец 37 - Декларация от длъжностно лице по чл.100, ал.2 ЗОП (doc формат)

Образец 38 - Решение за класиране на участниците в конкурс за проект по ЗОП (doc формат)

Образец 39 - Декларация от член на комисия или жури за обстоятелствата по чл.19, ал. 2 и 3 НВМОП (doc формат)

Образец 40 - Заповед за назначаване на комисия или жури за провеждане на процедура по НВМОП (doc формат)

Образец 41 - Протокол на комисия за оценка и класиране на оферти в процедура по НВМОП (doc формат)

Образец 42 - Доклад от дейността на комисия, назначена за провеждане на договаряне в процедура договаряне с покана(doc формат)

Образец 43 - Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на малка обществена поръчка(doc формат)

Образец 44 - Протокол от дейността на комисия по провеждане на публичен търг(doc формат)

Образец 45 - Декларация от член на жури по чл.62, ал.2 от НВМОП (doc формат)

Образец 46 - Декларация от длъжностно лице по чл.63, ал.2 НВМОП (doc формат)

Образец 47 - Решение за класиране на участниците в конкурс за проект по НВМОП(doc формат)

Образец 49 - Примерна методика за оценка на офертите (doc формат)

Образец 50 - Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка (doc формат)
Untitled Document
ВАЖНО!
  Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
  Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.
  Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП
  Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП
  С цел повишаване на информационната сигурност, Агенцията по обществени поръчки приканва всички регистрирани потребители да обновят своите пароли. Начинът за промяна на паролата е чрез функцията „Забравена парола“.
  Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
  Видео указания за регистрация в Централизираната автоматизирана информациона система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
12 Ноември 2019
Стартира нов Портал за обществени поръчки
11 Ноември 2019
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП
07 Ноември 2019
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
Всички новини