Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

АОП
 Структура
 Ръководство
 Устройствен правилник
 Цели и отчети
 Годишни доклади
 Годишни бюджети
 Етичен кодекс
  Харта на клиента
 Други документи
 Работа в АОП
 Контакти
 Профил на купувача
Бюлетин на АОП
  Данни за пазара на обществени поръчки
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Министерство на финансите
 Държавен вестник
 TED (Official Journal S)
АОП
 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 
 
 
Порталът за обществени поръчки е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР и ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
  
Начало > АОП > Профил на купувача > Профил на купувача - 2017 г.
Профил на купувача
  Профил на купувача - 2017 г.
   
  1. Предварителни обявления:
   
  2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :
   
 
ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки
21.06.2017 г.
   
  3. Обществени поръчки:
   
 
Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на "зелени" обществени поръчки и изготвяне на практическо помагало за тяхното възлагане
06.10.2017 г.
Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), финансирана по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)
27.02.2017 г.
   
  4. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: