Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

АОП
 Структура
 Ръководство
 Устройствен правилник
 Цели и отчети
 Годишни доклади
 Годишни бюджети
 Етичен кодекс
  Харта на клиента
 Други документи
 Работа в АОП
 Контакти
 Профил на купувача
 Европейски проекти
Бюлетин на АОП
  Данни за пазара на обществени поръчки
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Министерство на финансите
 Държавен вестник
 TED (Official Journal S)
АОП
 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 
 
 
Порталът за обществени поръчки е създаден с финансовата подкрепа на Програма "ФАР" и ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
  
Начало > АОП > Профил на купувача > Профил на купувача - 2017 г. > Поръчка id 00005-2017-0001
Профил на купувача
  Профил на купувача - 2017 г.
  Обществена поръчка с идентификационен номер:
00005-2017-0001
  Дата на създаване на страницата (преписката): 27.02.2017 г.
     
 
Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), финансирана по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Документ
Дата на публикуване на документа
Решение
02.03.2017 г.
Обявление
02.03.2017 г.
Документация
04.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
13.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
14.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
27.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
31.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
31.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
31.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
04.04.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
10.04.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
10.04.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
10.04.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
10.04.2017 г.
Съобщение
19.04.2017 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
17.05.2017 г.
Протокол 1 от работата на комисията
20.06.2017 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
15.08.2017 г.
Протокол 2 от работата на комисията
28.08.2017 г.
Протокол 3 от работата на комисията
28.08.2017 г.
Доклад за резултатите от работата на комисията, назначена за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на събраните оферти, и класиране на участниците
28.08.2017 г.
Решение за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител
28.08.2017 г.
Решение за изменение на решението за избор на изпълнител
29.08.2017 г.
Обявление за възложена поръчка
10.01.2018 г.
Договор
10.01.2018 г.
ВАЖНО!
  С цел повишаване на информационната сигурност, Агенцията по обществени поръчки приканва всички регистрирани потребители да обновят своите пароли. Начинът за промяна на паролата е чрез функцията „Забравена парола“.
  Видео указания за регистрация в Централизираната автоматизирана информациона система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
  Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ., бр. 86 от 18.10.2018 г.)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Регистрация на външни експерти за проверка на технически спецификации - методическо указание, видеоклип
  Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори, задължителни за прилагане при откриване на обществени поръчки от 01.03.2017 г., с изключение на поръчки в областите отбрана и сигурност
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
05 Септември 2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е публикуван за обществено обсъждане
27 Август 2019
АОП проведе обучения за работа с ЦАИС ЕОП за възложители
15 Август 2019
Завишено предлагане на наръчници и обучения за работа с ЦАИС ЕОП. Позиция на Агенцията по обществени поръчки
Всички новини
Анкета
 
Направихте ли си регистрация в ЦАИС ЕОП (www.eop.bg)?