Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

АОП
 Структура
 Ръководство
 Устройствен правилник
 Цели и отчети
 Годишни доклади
 Годишни бюджети
 Етичен кодекс
  Харта на клиента
 Други документи
 Работа в АОП
 Контакти
 Профил на купувача
 Европейски проекти
Бюлетин на АОП
  Данни за пазара на обществени поръчки
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Министерство на финансите
 Държавен вестник
 TED (Official Journal S)
АОП
 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 
 
 
Порталът за обществени поръчки е създаден с финансовата подкрепа на Програма "ФАР" и ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
  
Начало > АОП > Профил на купувача > Профил на купувача - 2017 г. > Поръчка id 00005-2017-0001
Профил на купувача
  Профил на купувача - 2017 г.
  Обществена поръчка с идентификационен номер:
00005-2017-0001
  Дата на създаване на страницата (преписката): 27.02.2017 г.
     
 
Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), финансирана по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Документ
Дата на публикуване на документа
Решение
02.03.2017 г.
Обявление
02.03.2017 г.
Документация
04.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
13.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
14.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
27.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
31.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
31.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
31.03.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
04.04.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
10.04.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
10.04.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
10.04.2017 г.
Разяснение по документацията за обществена поръчка
10.04.2017 г.
Съобщение
19.04.2017 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
17.05.2017 г.
Протокол 1 от работата на комисията
20.06.2017 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
15.08.2017 г.
Протокол 2 от работата на комисията
28.08.2017 г.
Протокол 3 от работата на комисията
28.08.2017 г.
Доклад за резултатите от работата на комисията, назначена за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на събраните оферти, и класиране на участниците
28.08.2017 г.
Решение за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител
28.08.2017 г.
Решение за изменение на решението за избор на изпълнител
29.08.2017 г.
Обявление за възложена поръчка
10.01.2018 г.
Договор
10.01.2018 г.
ВАЖНО!
  Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ., бр. 86 от 18.10.2018 г.)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Регистрация на външни експерти за проверка на технически спецификации - методическо указание, видеоклип
  Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори, задължителни за прилагане при откриване на обществени поръчки от 01.03.2017 г., с изключение на поръчки в областите отбрана и сигурност
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
16 Април 2019
Агенцията по обществени поръчки представи проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество
05 Април 2019
Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
22 Март 2019
Агенцията по обществени поръчки реализира успешно проект по Оперативна програма „Добро управление“
Всички новини
Анкета
 
Каква операционна система (и версия) използвате?