Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Външни експерти по чл. 229а, ал.2 от ЗОП
ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ
Външни експерти за проверка на технически спецификации
  


Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Заповед за утвърждаване на списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
Списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Заповед за утвърждаване на Заявление за вписване на лице в списъка на външни експерти по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП
Заявление за вписване на лице в списъка на външни експерти по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП

Регистрация на външни експерти за проверка на технически спецификации (видеоклип)

Включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - УКАЗАНИЕ

Утвърдени образци на документи, необходими за осъществяване на контрола от външните експерти:

1. Проект на договор за външен експерт по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП и приложения към него;
Декларация за липса на конфликт на интереси - отменена
Декларация за липса на конфликт на интереси - актуална

2. Становище за извършена проверка от външен експерт на проект на техническа спецификация на процедура, избрана за контрол чрез случаен избор (чл.232 от ЗОП);

3. Становище за извършена проверка от външен експерт на техническа спецификация на процедура, определена за мониторинг (чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП).

Регистрация на нов потребител "Външен експерт"