Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Външни експерти по чл. 232а, ал.2 от ЗОП
ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ
Външни експерти при осъществяване на контрол чрез случаен избор
  


Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Заповед за утвърждаване на списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
Списък на областите, към Заповед № РД-48/14.11.2017г., в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Заповед за допълване на списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
Списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки (допълнен, считано от 01.10.2018 г.)


Регистрация на външни експерти за проверка на технически спецификации (видеоклип)

Включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - (актуализация на МУ-5/2017 г.)

Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)


Утвърдени образци на документи, необходими за осъществяване на контрола от външните експерти:

Образци, в сила от 01.03.2019 г.

Договор за външен експерт по чл. 232а, ал. 2 от ЗОП - в сила от 01.03.2019 г.
Становище за извършена проверка - в сила от 01.03.2019 г.
Справка-декларация за отработени часове - в сила от 01.03.2019 г.
Декларация за липса на конфликт на интереси - в сила от 01.03.2019 г.


Регистрация на нов потребител "Външен експерт"


Заповед на основание чл. 10 ал. 1 от Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки № РД-69/06.12.2018 г.

Заповед на основание чл. 10 ал. 1 от Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки № РД-59/21.12.2017 г.


Архив