Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Нормативна уредба
 Национално
законодателство
 Европейско
законодателство
Политики и стратегически документи
  Национална стратегия за ОП
  План за изпълнение на Националната стратегия
 Политики на ЕС
  "Зелени" обществени поръчки
  Ръководство за обществени поръчки в областта на иновациите на английски език
Методология
 Методически указания
 Наръчници
 Въпроси и отговори
 Правила
Международни споразумения
Споразумения за сътрудничество
Архив
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Държавен вестник
 EUR - Lex
 BG - Lex
 Юридическа енциклопедия
  Правна информационна система на МС
  GPA
  ЕК за обществените поръчки
  ЕК за зелените поръчки
Начало > Законодателство и методология > Въпроси и отговори > Въпрос 10
Указване с допълнително разяснение на начините за подаване на ЕЕДОП в електронен вид

 

В случай, че процедурата за възлагане на обществената поръчка е стартирала преди 01 април 2018 г. и срокът за получаване на оферти е след 01.04.2018 г. дали това, че „възложителите следва да укажат с допълнително разяснение начините за подаване на ЕЕДОП в електронен вид“ (както е посочено в методическото указание), не е промяна на първоначално обявените условия на процедурата?; „допълнителното разяснение за начините за подаване на ЕЕДОП в електронен вид“ не е ли изменение на изискванията към участниците и по-конкретно на представяната документация за участие?

Предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид е задължение, което законът въвежда за лицата, които представят ЕЕДОП в процедурите. В този смисъл, дори и възложителят изрично да е поискал предоставянето на ЕЕДОП на хартиен носител, кандидатите и участниците в процедурите следва да се съобразят със законовото изискване, ако подават заявления или оферти след влизането му в сила.

Ако възложителят е подготвил образец на ЕЕДОП в WORD формат, не е необходимо да го променя, доколкото това е възможен вариант (както е посочено в методическо указание изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г.).

Дата на публикуване 26.03.2018 г.

  

Untitled Document
ВАЖНО!
  Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
  Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.
  Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП
  Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП
  С цел повишаване на информационната сигурност, Агенцията по обществени поръчки приканва всички регистрирани потребители да обновят своите пароли. Начинът за промяна на паролата е чрез функцията „Забравена парола“.
  Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
  Видео указания за регистрация в Централизираната автоматизирана информациона система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
12 Ноември 2019
Стартира нов Портал за обществени поръчки
11 Ноември 2019
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП
07 Ноември 2019
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
Всички новини