Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Нормативна уредба
 Национално
законодателство
 Европейско
законодателство
Политики и стратегически документи
  Национална стратегия за ОП
  План за изпълнение на Националната стратегия
 Политики на ЕС
  "Зелени" обществени поръчки
  Ръководство за обществени поръчки в областта на иновациите на английски език
Методология
 Методически указания
 Наръчници
 Въпроси и отговори
 Правила
Международни споразумения
Споразумения за сътрудничество
Архив
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Държавен вестник
 EUR - Lex
 BG - Lex
 Юридическа енциклопедия
  Правна информационна система на МС
  GPA
  ЕК за обществените поръчки
  ЕК за зелените поръчки
Начало > Законодателство и методология > Въпроси и отговори > Въпрос 11
Вид на електронния подпис, с който следва да се подписва еЕЕДОП

 

Какъв вид трябва бъде електронният подпис, с който ще се подписва еЕЕДОП - електронен подпис, универсален елелектронен подпис или квалифициран електронен подпис, съгласно чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ)?

От разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ следва, че само квалифицираният електронен подпис безусловно може да се отъждестви със собственоръчно положен подпис на задължено лице. Този извод се потвърждава и от текста на чл. 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014, съгласно който правната сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис. Предвид това електронните форми на ЕЕДОП е необходимо да бъдат подписвани с квалифициран електронен подпис.

Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 25, параграф 3 от посочения регламент, съгласно която квалифицираният електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение, издадено в една държава членка, се признава за квалифициран електронен подпис във всички други държави членки.

Списъкът на доставчиците на удостоверителни услуги установени/акредитирани на територията на Република България е достъпен на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:310:852820346295222, както и на интернет страницата на Европейската комисия на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/BG.

Дата на публикуване 28.03.2018 г.

  

Untitled Document
ВАЖНО!
  Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
  Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.
  Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП
  Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП
  С цел повишаване на информационната сигурност, Агенцията по обществени поръчки приканва всички регистрирани потребители да обновят своите пароли. Начинът за промяна на паролата е чрез функцията „Забравена парола“.
  Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
  Видео указания за регистрация в Централизираната автоматизирана информациона система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
12 Ноември 2019
Стартира нов Портал за обществени поръчки
11 Ноември 2019
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП
07 Ноември 2019
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
Всички новини