Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

АОП
 Структура
 Ръководство
 Устройствен правилник
 Цели и отчети
 Годишни доклади
 Годишни бюджети
 Етичен кодекс
  Харта на клиента
 Други документи
 Работа в АОП
 Контакти
 Профил на купувача
Бюлетин на АОП
  Данни за пазара на обществени поръчки
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Министерство на финансите
 Държавен вестник
 TED (Official Journal S)
АОП
 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 
 
 
Порталът за обществени поръчки е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР и ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
  
Начало > АОП > Профил на купувача > Профил на купувача - 2019 г.
Профил на купувача
  Профил на купувача - 2019 г.
   
  1. Предварителни обявления:
   
  2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :
   
 
ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки
24.06.2019 г.
   
  3. Обществени поръчки:
   
 
Уникален номер на поръчката в РОП/СЕВОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградата на Агенцията по обществени поръчки“ по Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на ЦОП
30.05.2019 г.
"Доставка на 4 (четири) броя лицензи Oracle Database Standard Edition – Processor, Perpetual, FULL USE"
18.10.2019 г.
   
  4. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: