Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Образци и списъци
 Образци
 Редактор на форми
 Стандартизирани документи
 Списъци
 Архив
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
  Стандартни форми
Начало > Образци и списъци > Образци и списъци - архив > Образци - архив
Образци на документи
Образци - архив
  
Образци на документи в сила до 14 април 2016 г.
  

1. Образци за обществени поръчки, открити преди 1 юли 2006 г.

Вариант за разпечатване
Всички формуляри са във формат Adobe Reader - PDF.

Забележка към т. 1 и т. 2: Част от образците за обществени поръчки са утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

2. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити след 26.02.2012 г.

Образците “Публична покана”, “Информация за хода на процедурата при производство по обжалване”, “Информация за осъществяване на предварителен контрол” са във връзка с промените в ЗОП, в сила от 26.02.2012 г.

Европейски образец “Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM” в DOC формат

3. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити преди 26.02.2012 г.

Забележка към т. 3 и т. 4: Изброените образци, с изключение на “Информация за осъществяване на предварителен контрол”, са включени в комплекта образци на приложението “Редактор на форми”.

4. Образец за обобщена информация за специалните обществени поръчки по чл. 4, ал. 1 от НВСОП

5. Информация по чл. 16в, ал. 4 от ЗОП, относно капацитетните възможности на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания в PDF формат

Информация по чл. 16в, ал. 4 от ЗОП, относно капацитетните възможности на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания в XLS формат

6. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, в сила от 01.07.2014 г.

Образец на Информация за осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП - Приложение № 3 в PDF формат
Образец на Информация за осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП - Приложение № 3 в DOC формат
Заповед

7. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, в сила от 01.10.2014 г.

8. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити след 15.04.2016 г.