Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Образци и списъци
 Образци
 Редактор на форми
 Стандартизирани документи
 Списъци
 Архив
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
  Стандартни форми
Начало > Образци и списъци > Списъци
Списъци
Списъци
  


Общ терминологичен речник

Заповед за утвърждаване на списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
Списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Заповед за допълваве на списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
Списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки (допълнен, считано от 01.10.2018 г.)

Заповед на основание чл. 10 ал. 1 от Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки № РД-69/06.12.2018 г.

Заповед на основание чл. 10 ал. 1 от Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки № РД-59/21.12.2017 г.

Решение № 591 от 18 юли 2016 г. за определяне на списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Списък на регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

Постановление № 347 от 8 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 13 декември 2016 г.), с § 3 от заключителните разпоредби на което се изменя одобреният с ПМС № 191 от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 61 от 2016 г.) списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Постановление № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Списък на възложителите

Списък на външни експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП (в сила от 01.10.2014 г.)

Списък на стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5