Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Електронни услуги
 Технически указания
 Виртуално деловодство
 On-line образци
 Електронен подател
 Архив
Единeн европейски документ за обществени поръчки
  ЦАИС ЕОП - ЕЕДОП
Електронни услуги на Европейската комисия
 eCERTIS
 
Европейска информационна система eCERTIS
  ЕЕДОП (ESPD)
 Електронно фактуриране
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 SIMAP
 TED (Official Journal S)
 EK - международна сътрудничество
 dgMarket
 Концесионен регистър
 АПИ-електронно досие на строителен обект
 ИСУН 2020
 Агенция по вписванията - регистри
 Европейски проекти
 Доверен списък на ДУУ в ЕС
 Регистър на ДУУ в България
Начало > РОП и е-услуги > Виртуално деловодство
Виртуално деловодство
Виртуалното деловодство на Агенцията по обществени поръчки
  


Уважаеми дами и господа,

Модулът "Виртуално деловодство" на Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви дава възможност да изпращате цифрово подписани документи до АОП, както и да получавате отговори във връзка с тях.

За целта трябва да притежавате валидно удостоверение за електронен подпис. Той трябва да бъде инсталиран (импортиран) в браузъра на Вашия персонален компютър. Лицензирани издатели на електронен подпис в Република България са:

Информационно обслужане АД StampIT софтуер
БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ АД B-Trust софтуер
ИНФОНОТАРИ ЕАД InfoNotary софтуер за подписване
Спектър АД Spektar софтуер за подписване
СЕП България СЕП България софтуер  
ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС АД ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС АД - софтуер  

Електронен документ, който не е подписан с електронен подпис, няма да бъде обработен от АОП.

Достъпването на Виртуално деловодство на АОП чрез електронен подпис не означава, че изпратеният документ е цифрово подписан. Необходимо е документът предварително да бъде подписан с използване на специализиран софтуер за цифрово подписване.
АОП уведомява възложителите, че всички документи, подлежащи на вписване в Регистъра на обществените поръчки (РОП), не следва да се изпращат чрез модула “Виртуално деловодство”, а чрез специализирания приложен софтуер "Редактор на форми" (актуална версия) или on-line обявленията в Интернет страницата на АОП (https://www.aop.bg).


С изпращането на надлежно подписан електронен документ подателят заявява съгласието си за следното:

 • да получава електронни изявления от АОП;

 • АОП да обработва личните му данни чрез автоматизирани (компютърни) системи за осъществяване на законово регламентираните функции на АОП и за нуждите на деловодната дейност и документооборота на АОП.

Изпратените от Вас документи ще имат статус "чака регистрация". След регистриране в деловодството на АОП, статусът им се променя, при което се визуализират входящият номер и датата на регистриране.
Входящите документи са означени със символа (зелена стрелка, сочеща наляво). Отговорите на Вашите документи можете да намерите като прикачен файл на изходящите документи, означени със символа (червена стрелка, сочеща надясно).

ВНИМАНИЕ: Когато за първи път използвате модула "Виртуално деловодство", Вашите документи няма да се визуализират преди да бъде извършена първоначалната Ви регистрация като кореспондент в деловодната система на АОП.

За улеснение на потребителите сме предвидили възможности за търсене по ключова дума в изходящия номер (поле "Външен Рег. №") или полето "Относно" на документите.

Екипът на АОП Ви пожелава приятна и ползотворна работа!
За препоръки и сигнали за евентуални технически неудобства при ползването на виртуалното деловодство, моля пишете на следния е-мейл адрес: aop@aop.bg.КЪМ ВИРТУАЛНОТО ДЕЛОВОДСТВО
  
Untitled Document
ВАЖНО!
  Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
  Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.
  Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП
  Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП
  С цел повишаване на информационната сигурност, Агенцията по обществени поръчки приканва всички регистрирани потребители да обновят своите пароли. Начинът за промяна на паролата е чрез функцията „Забравена парола“.
  Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
  Видео указания за регистрация в Централизираната автоматизирана информациона система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Анкета
 
Направихте ли си регистрация в ЦАИС ЕОП (www.eop.bg)?Новини
 
12 Ноември 2019
Стартира нов Портал за обществени поръчки
11 Ноември 2019
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП
07 Ноември 2019
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
Всички новини