Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Бюлетин на АОП
  Данни за пазара на обществени поръчки
  Външни експерти за проверка на технически спецификации
 

Актуалeн списък

Външни експерти
 

Актуалeн списък

  Списък до 30.09.2014 г.
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Правителство на РБ
  Министерство на финансите
 Комисия за защита на конкуренцията
 Върховен административен съд
  Портал за отворени данни на Република България
  Административен регистър
 Концесионен регистър
 Фондове на ЕС
 ОП в ЕС
 Мрежа за ОП
Начало > Новини
14 Декември 2018

Агенцията по обществени поръчки с проект по ОП „Добро управление“

Агенцията по обществени поръчки направи публично представяне на проекта “Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“, по който работи от няколко месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“. Като резултат от проекта се очаква да бъде направена актуална оценка на националната система на обществените поръчки, след извършен цялостен обзор.

На пресконференцията присъстваха ръководителят на проекта Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки, и Кнут Лейполд, главен специалист по обществени поръчки към Международната банка за възстановяване и развитие и ръководител на екипа от независими външни консултанти, които ще направят оценка на извършената работа.

„В изпълнение на приетата Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014 – 2020 г. осъществихме сериозна реформа в различни направления – вече действа изцяло нова нормативна уредба, съответстваща на последните директиви на ЕС. Осигурени са практически инструменти за прилагане на новото законодателство. Постигнат е значителен напредък по отношение на мерките за публичност и прозрачност, централизираното възлагане, укрепването на административния капацитет и повишаването на професионализма в сектора. Значими са и направените промени в управлението и контрола. В резултат от осъществените дейности и мерки Европейската комисия определи като изпълнено Общо предварително условие 4 към Споразумението за партньорство, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.“ – съобщи Миглена Павлова.

„България отбелязва значителен напредък в модернизацията на обществените поръчки. Този напредък се дължи на лидерската роля на Агенцията по обществени поръчки, която е двигател на реформата в различните направления. Искам да изразя удовлетворението на нашия екип, че имаме възможността, чрез препоръките които ще направим, да помогнем на страната ви за още по-значимо подобряване на системата за обществените поръчки “ – отбеляза Кнут Лейполд.

Международните партньори на АОП изразиха задоволство от ползотворното сътрудничество.


Екипът, който работи по проекта


Миглена Павлова - изпълнителен директор на АОП и ръководител на проекта


ВАЖНО!
  Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ., бр. 86 от 18.10.2018 г.)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Регистрация на външни експерти за проверка на технически спецификации - методическо указание, видеоклип
  Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори, задължителни за прилагане при откриване на обществени поръчки от 01.03.2017 г., с изключение на поръчки в областите отбрана и сигурност
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
16 Април 2019
Агенцията по обществени поръчки представи проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество
05 Април 2019
Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
22 Март 2019
Агенцията по обществени поръчки реализира успешно проект по Оперативна програма „Добро управление“
Всички новини
 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 
 
 
Порталът за обществени поръчки е създаден с финансовата подкрепа на Програма "ФАР" и ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.