Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Бюлетин на АОП
  Данни за пазара на обществени поръчки
  Външни експерти при осъществяване на контрол чрез случаен избор
 

Актуалeн списък

Външни експерти
 

Актуалeн списък

  Списък до 30.09.2014 г.
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Правителство на РБ
  Министерство на финансите
 Комисия за защита на конкуренцията
 Върховен административен съд
  Портал за отворени данни на Република България
  Административен регистър
 Концесионен регистър
 Фондове на ЕС
 ОП в ЕС
 Мрежа за ОП
Начало > Новини
24 Юни 2019

АОП, съвместно с ИПА реализира дистанционни обучения за възлагане на „зелени“ обществени поръчки

През м. юни 2019 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП) стартира дистанционен курс на тема „Възлагане на „зелени“ обществени поръчки“ (ЗеОП). Курсът е в изпълнение на проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, изпълняван от АОП, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Дистанционното обучение е разработено от АОП и се реализира с подкрепата на Института по публична администрация (ИПА), чрез използване на предоставена от тях електронна обучителна платформа.

Съдържанието на курса е разпределено в пет модула: уводна част, която включва съдържание и цели; стратегически модул, в който са разгледани същността и ползите от „зелените“ обществени поръчки, стратегическата рамка и развитието на ЗеОП в България; правен модул с основни аспекти на договорите и актовете на международно ниво, европейската правна уредба и националното законодателство; практически модул, насочен към разглеждане на примери и добри практики за залени критерии на различните етапи от възлагане на обществената поръчка; и модул, който представлява заключение под формата на тест, чрез който се установява доколко е разбрана и усвоена материята.

Обучението е насочено към насърчаване и подпомагане на възложителите в прилагането на екологосъобразни критерии и изисквания при възлагане на обществени поръчки.

Продължителността на дистанционния курс е две работни седмици и включва 12 учебни часа.

Първото обучение, организирано от ИПА се проведе в периода 11 – 24 юни 2019 г.

Второто обучение започва на 25 юни 2019 г. и ще продължи до 9 юли 2019 г.

След обобщаване на удовлетвореността от курса се предвижда и през следващите месеци обучението да продължи.


ВАЖНО!
  С цел повишаване на информационната сигурност, Агенцията по обществени поръчки приканва всички регистрирани потребители да обновят своите пароли. Начинът за промяна на паролата е чрез функцията „Забравена парола“.
  Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
  Видео указания за регистрация в Централизираната автоматизирана информациона система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
  Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ., бр. 86 от 18.10.2018 г.)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Регистрация на външни експерти за проверка на технически спецификации - методическо указание, видеоклип
  Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори, задължителни за прилагане при откриване на обществени поръчки от 01.03.2017 г., с изключение на поръчки в областите отбрана и сигурност
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
10 Октомври 2019
Използването на ЦАИС ЕОП ще бъде поетапно по групи възложители
01 Октомври 2019
Приемане на заявления за включване на външни експерти в списъка по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (за проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор)
19 Септември 2019
Регистрация на потребители в ЦАИС ЕОП
Всички новини
 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 
 
 
Порталът за обществени поръчки е създаден с финансовата подкрепа на Програма "ФАР" и ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.