Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Главна дирекция ...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 208

Страници:15
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862095)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 09-08-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0017
Процедура:Открита процедура
Име:„Извършване на дезинсекция и дератизация на сградите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ? служби“
Описание: Настоящата обществена поръчка включва извършване на услуги по дезинсекция и дератизация на сградите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и териториалните й служби. Видовете услуги, които ще се извършват и броят задължителни обработки са, както следва: 1. Извършване на дезинсекция – дейности по дезинсекция, включват обработки срещу хлебарки, мравки, бълхи, молци, комари, дървеници, дрешни въшки и други в работните помещения на административно-битовите сгради, обектите с обществено предназначение, както и обработка на постелен инвентар и дрехи. 2.Извършване на дератизация – дейности по дератизация, които включват обработки срещу гризачи в работните помещения на административно-битовите сгради, обектите с обществено предназначение.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/09/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861595)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 07-08-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0016
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от ГД Изпълнение на наказанията
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове обувни артикули: обувки цели /полеви/, обувки топли /боти/, обувки половинки /пролетно-есенни/ и обувки половинки /летен артикул/, за нуждите на служителите от ГД "Изпълнение на наказанията". Подробно описание на видовете обувни артикули, които ще се доставят, включително прогнозни количества от всеки вид са посочени в Раздел ІV. от документацията за обществената поръчка – „Техническа спецификация”.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/09/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861343)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 06-08-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0015
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД „Изпълнение на наказанията”, по обособени позиции
Описание: Предметът на поръчката включва периодични доставки на униформено специално облекло за служители, в т.ч.: 1) По Обособена позиция № 1: Зимно специално облекло: кожени куртки, кожени ръкавици, костюм зимен специален, пуловер с дълъг ръкав с пагони и шапка зимна специална; 2) По Обособена позиция № 2: Лятно специално облекло: лятно специално яке-куртка, летен специален панталон, лятна риза, трикотажна блуза, шапка лятна специална. Подробно описание на видовете униформено облекло, които ще се доставят по двете обособена позиция, включително прогнозни количества от всеки вид са посочени в Раздел ІІ. от документацията за обществената поръчка – „Технически спецификации”.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/09/2018 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (859561)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 26-07-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0014
Процедура:Договаряне
Име:„Доставка на готова и суха храна за арести“, по обособени позиции
Описание: Обособените позиции от обществената поръчка, които се възлагат с настоящата процедура, са следните: Обособена позиция № 1 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Благоевград“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Видин“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Кърджали“; Обособена позиция № 4 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Кюстендил“; Обособена позиция № 6 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Перник“; Обособена позиция № 7 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Разград“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (856984)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 12-07-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0013
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на строителни материали за срок от 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби
Описание: Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на строителни материали за срок от 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“. Доставките ще се извършват след предварителна заявка от страна на представител на Възложителя или представител на съответната териториална служба на ГД „Изпълнение на наказанията“ на тримесечие. Първата заявка се изпълнява, независимо че няма пълно тримесечие. Възложителят си запазва правото да възлага спешни поръчки по реда и условията, определени в документацията за участие и проекта на договор. Срокът за доставка на спешните поръчки е до 48 (четиридесет и осем) часа от деня на подаване на съответната заявка. Спешните заявки ще се получават на място в търговските обекти на изпълнителя от упълномощен представител на възложителя. При доставката се проверява количествата и качеството на заявените артикули, съгласно подадената заявка от страна на възложителя.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/09/2018 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (856390)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 10-07-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0012
Процедура:Договаряне
Име:„Доставка на твърди горива за отопление за нуждите на териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията” за период от две години“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на кафяви въглища и въглища черни - тип „Донбас”; Обособена позиция № 2: „Доставка на дърва за горене“.
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на твърди горива за отопление за ГДИН за период от две години. Общо количество: А) По Обособена позиция № 1: „Доставка на кафяви въглища и въглища черни - тип „Донбас” - 1540 тона твърди горива, в т.ч. черни въглища тип „Донбас” – 1250 тона и кафяви въглища - 290 тона; Б) Обособена позиция № 2: „Доставка на дърва за горене“ - дърва за горене - 2540м3, в това число от широколистни дървесни видове – 1840 м3 и от иглолистни дървесни видове 700 м3.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (850725)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 08-06-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0011
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на хигиенни консумативи за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията (ГДИН) и териториалните й служби“ за период от 24 месеца по обособени позиции
Описание: Целта на обществената поръчка е да бъдат доставени хигиенни консумативи за нуждите на ГДИН и териториалните й служби.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/07/2018 17:00
Особености: [Запазена поръчка]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (849897)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 04-06-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0010
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на готова и суха храна за арести“, по обособени позиции
Описание: Обособените позиции от обществената поръчка, които се възлагат с настоящата процедура, са следните: Обособена позиция № 1 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Благоевград“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Видин“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Кърджали“; Обособена позиция № 4 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Кюстендил“; Обособена позиция № 5 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Монтана“; Обособена позиция № 6 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Перник“; Обособена позиция № 7 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Разград“; Обособена позиция № 8 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Търговище“; Обособена позиция № 9 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Шумен“; Обособена позиция № 10 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Ямбол“; Обособена позиция № 11 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Елхово“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/07/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848371)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 23-05-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0009
Процедура:Публично състезание
Име:Ремонт и реконструкция на покрива и подпокривното пространство на централен корпус северно крило на сграда с идентификатор 68134.512.155.1 при затвора - гр. София, УПИ I-1039, кв. 50
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт и реконструкция на покрива и подпокривното пространство на централен корпус северно крило, саниране на срадата, изграждане на санитарни възли в спалните помещения за осигуряване на постоянен достъп до течаща вода, смяна на инсталации, както и строително-ремонтни дейности за подмяна на настилки и облицовки, подмяна на дограма и др. довършителни работи за подобряване на битовите условия на лишените от свобода в затвора - София за привеждането им в унисон с изискванията на европейските норми и стандарти, които са в сила към момента. За извършване на настоящия ремонт има изготвен инвестиционен проект на база заснемане и доклад от техническо обследване. Съгласно предвидените за изпълнение ремонтни дейности обектът попада в параграф 5, т.43 от Допълнителни разпоредби на ЗУТ. Участникът предлага оферта съгласно приложена количествена сметка, част от документацията за участие.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:25/06/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848080)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 22-05-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0008
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на консервирана зеленчукова продукция за териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" за срок от 24 месеца“
Описание: Предмет на обществената поръчка е доставка на консервирана зеленчукова продукция за териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията за срок от 24 месеца. Прогнозните количества консервирана зеленчукова продукция са следните: 1) Домати консервирани, стерилизирани – 328 600 кг.; 2) Грах, зелен, стерилизиран – 220 200 кг.; 3) Гювеч, стерилизиран – 131 400 кг.; 4) Паприкаш, стерилизиран - 166 200 кг. и 5) Зелен фасул, стерилизиран – 193 200 кг. Доставките ще се извършват на четири равни количества, по шестмесечия, след предварителна заявка от страна на представител на Възложителя или представител на съответната териториална служба на ГД „Изпълнение на наказанията“. Първа доставка следва да се извърши в срок до 30 (тридесет) дни след подписването на договора. Срокът за изпълнение е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договора за обществена поръчка или до изчерпване на стойността по него (при настъпване на първото по време обстоятелство).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/06/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (844922)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 30-04-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0007
Процедура:Открита процедура
Име:„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби за срок от 12 месеца“
Описание: Предметът на възлаганата обществена поръчка включва изработването, отпечатването и доставката на ваучери за храна, използвани като средство за замяна от служители на на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби за срок от 12 месеца, в търговски обекти, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът (Изпълнителят) има сключени договори за обслужване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/06/2018 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (843343)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 20-04-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0006
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на затвора гр. Бургас, затвора гр. Стара Загора, затвора гр. Пловдив и затвора гр. Пазарджик
Описание: Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на затвора гр. Бургас, затвора гр. Стара Загора, затвора гр. Пловдив и затвора гр. Пазарджик. Прогнозни количества: Хляб „Добруджа“ - 90 000,00 кг. Хляб „Tипов“- 8100,00 кг. Баничка с извара - 67 600,00 бр. Кифла с мармалад - 54 700,00 бр. Кайма смес - 4 500,00 кг. Кренвирши от птиче месо- 2 300,00 кг. Колбас малотраен – телешки - 4 700,00 кг. Наденица – варено пушена - 7 200,00 кг. Кебапчета - 12 100,00 бр. Кюфтета – 70 000,00 бр. Риба замразена- 12 500,00 кг. Пастет - 2 050,00 кг. Русенско варено - 2 000,00 кг. Рибни консерви - 600,00 кг. Пиле с ориз - 800,00 кг. Боб с наденица - 400,00 кг. Боб с кюфтета - 1 200,00 кг. Мусака - 600,00 кг. Краве кисело мляко 2% - 16 300,00 кг. Сухо частично обезмаслено мляко - 600,00 кг. Сирене бяло саламурено от краве мляко - 7 700,00 кг. Кашкавал от краве мляко - 1 050,00 кг. Извара - 980,00 кг. Червен пипер -250,00 кг. Черен пипер -35 кг. Чубрица суха – ронена - 80,00 кг. Дафинов лист - сух - 2,00 кг. Джоджен сух - 18,00 кг. Чай билков - 1200 кут. Вафли обикновени - 4 700,00 кг. Мармалад- 4200 кг. Слънчогледова тахан халва - 3 700,00 кг. Бисквити обикновени - 100,00 кг. Яйца - 168 000 бр. Картофи- 12 000,00 кг. Домати – 500,00 кг. Краставици - 1300,00 кг. Кромид лук - 2500,00 кг. Моркови - 750,00 кг. Чесън стар - 30,00 кг. Зеле прясно - 2 100,00 кг. Ябълки - 9 500,00 кг. Портокали - 2 000,00 кг.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Заключение от извършен контрол: Становище за осъществен контрол

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (841916)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 12-04-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0005
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на строителни материали за срок от 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби
Описание: Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на строителни материали за срок от 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“. Доставките ще се извършват на четири пъти, по шестмесечия, след предварителна заявка от страна на представител на Възложителя или представител на съответната териториална служба на ГД „Изпълнение на наказанията“. Подробно описание на видовете строителни материали, които ще се доставят за нуждите на териториалните служби на ГДИН (19 броя), включително прогнозни количества от всеки вид са посочени в Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка. Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни доставки” при необходимост от доставка на други видове строителни материали, различни от изброените в Техническите спецификации от документацията за обществената поръчка, с прогнозна стойност на „опцията за допълнителни доставки“ до 660 500,00 лева без ДДС.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:30/05/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (840876)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 04-04-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0004
Процедура:Публично състезание
Име:„Избор на служба по трудова медицина (СТМ) в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията (ГДИН) и териториалните й служби“
Описание: Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да извършва комплексно обслужване на работещите в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и териториалните и служби от Служба по трудова медицина.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/05/2018 17:00

Страници:15
    2 ... +10 Последна