Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Държавно предпри...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 66

Страници:5
    2 ... Последна

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (936450)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 02-10-2019
Номер на поръчката: 02712-2019-0027
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на газьол за отопление за нуждите на ДГС Свищов
Описание: Доставка на газьол за отопление за нуждите на ДГС Свищов

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919780)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 02-07-2019
Номер на поръчката: 02712-2019-0019
Процедура:Открита процедура
Име:Дocтaвка нa cтoки зa ceлcкocтoпaнcкaтa дeйнocт нa „Ceвeрнoцентрално държавно предприятие” ДП
Описание: „Дocтaвкa нa cтoки зa ceлкoстoпaнската дейност на предприятието, за краткост наричани съответно TOPOBE, ПPEПAPATИ И CEMEHA, а заедно CTOКA, спрямо приложените спецификации за качество, за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/08/2019 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919783)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 02-07-2019
Номер на поръчката: 02712-2019-0020
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП - гр. Габрово за период от 12 месеца“
Описание: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП - гр. Габрово за период от 12 месеца“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/07/2019 16:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (899242)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 06-03-2019
Номер на поръчката: 02712-2019-0008
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на масла и смазочни материали за СЦДП за 2019г
Описание: Доставка на масла и смазочни материали за СЦДП за 2019г

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (899239)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 06-03-2019
Номер на поръчката: 02712-2019-0007
Процедура:Договаряне
Име:„Доставка на горива чрез Стокова борса за МПС на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово
Описание: „Доставка на горива чрез Стокова борса за МПС (бензин, диз. гориво , автогаз-пропан бутан) на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово Централно управление и неговите териториални поделения,

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (877140)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 07-11-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0052
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на газьол за отопление за нуждите на ДГС Свищов
Описание: Доставка на газьол за отопление за нуждите на ДГС Свищов

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877141)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 07-11-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0051
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП - гр. Габрово за период от 12 месеца“
Описание: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП - гр. Габрово за период от 12 месеца“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/11/2018 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (865395)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 30-08-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0039
Процедура:Открита процедура
Име:„ДOCTABKA HA ABTOMOБИЛИ НА ЛИЗИНГ ЗА НУЖДИТЕ НА СЦДП”
Описание: „ДOCTABKA HA ABTOMOБИЛИ НА ЛИЗИНГ ЗА НУЖДИТЕ НА СЦДП” 9 броя високопроходими
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:05/10/2018 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862540)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 13-08-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0036
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на стоки за селскостопанската дейност на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП .
Описание: Доставка на стоки за селскостопанската дейност на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП .
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/09/2018 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861561)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 07-08-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0035
Процедура:Открита процедура
Име:Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от
Описание: Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/09/2018 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (856898)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 12-07-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0029
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на техника на лизинг за нуждите на СЦДП“
Описание: „Доставка на техника на лизинг за нуждите на СЦДП“, както следва: „Един брой дългометражна въжена линия на стойност до 500 000лв без ДДС за нуждите на ТП ДЛС „Росица“ съгласно заповед РД 49-67 от 10.04.2018г на Министъра на земеделието, храните и горите „Един брой късометражна въжена линия на стойност до 230 000лв без ДДС за нуждите на ТП ДЛС „Габрово“ съгласно заповед РД 49-67 от 10.04.2018г на Министъра на земеделието, храните и горите „Един брой колесен трактор с мощност до 120к.с за задвижване на късометражна въжена линия на стойност до 100 000лв без ДДС за нуждите на ТП ДЛС „Габрово“ съгласно заповед РД 49-67 от 10.04.2018г на Министъра на земеделието, храните и горите „Един брой специализиран колесен шарнирен горски трактор 4х4 с мощност до 120к.с на стойност до 250 000лв без ДДС за нуждите на ТП ДЛС „Росица“ съгласно заповед РД 49-67 от 10.04.2018г на Министъра на земеделието, храните и горите „Един брой колесен трактор с мощност до 105к.с на стойност до 80 000лв без ДДС з
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/08/2018 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847688)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 18-05-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0018
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на автомобили на лизинг за нуждите на СЦДП“
Описание: Предметът на възлагане на настоящата поръчка е единен и е: „Доставка на автомобили на лизинг за нуждите на СЦДП“, както следва: „Десет броя високопрохидими автомобили –N1, на единична стойност до 20 000лв без ДДС или на обща стойност до 200 000лв без ДДС“ съгласно заповед РД 49-72 от 11.04.2018г на Министъра на земеделието, храните и горите „Осем броя високопрохидими автомобили на единична стойност до 40 000лв без ДДС или на обща стойност до 320 000лв без ДДС“ съгласно заповед РД 49-72 от 11.04.2018г на Министъра на земеделието, храните и горите „Три броя товарни високопрохидими автомобили (пикап) на единична стойност до 60 000лв без ДДС или на обща стойност до 180 000лв без ДДС“ съгласно заповед РД 49-72 от 11.04.2018г на Министъра на земеделието, храните и горите „Шест броя товарни високопрохидими автомобили снабдени с оборудване за пожарогасене на единична стойност до 80 000лв без ДДС или на обща стойност до 480 000лв без ДДС“ съгласно заповед РД 49-72 от 11.04.2018г на Минис
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:25/06/2018 16:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (835798)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 16-03-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0011
Процедура:Договаряне
Име:„Доставка на масла и смазочни материали чрез Стокова борса за МПС на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово
Описание: „Доставка на масла и смазочни материали чрез Стокова борса за МПС на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (829850)
Възложител: Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 13-02-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0008
Процедура:Договаряне
Име:„Доставка на горива чрез Стокова борса за МПС на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово
Описание: „Доставка на горива чрез Стокова борса за МПС (бензин, диз. гориво , автогаз-пропан бутан) на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово Централно управление и неговите териториални поделения,

Страници:5
    2 ... Последна