Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Териториално под...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 10

Страници:1
   

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909403)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Севлиево към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 25-04-2019
Номер на поръчката: 02712-2019-0015
Процедура:Открита процедура
Име:Техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт/ основен и текущ/, осигуряване резервни части, необходими за извършването им, на 7 / седем/ броя моторни превозни средства собственост на „Север
Описание: Техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт/ основен и текущ/, осигуряване резервни части, необходими за извършването им, на 7 / седем/ броя моторни превозни средства собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Севлиево гр. Севлиево за срок от 12 календарни месеца
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:31/05/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (841513)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Севлиево към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 11-04-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0013
Процедура:Открита процедура
Име:Техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт/ основен и текущ/, осигуряване резервни части, необходими за извършването им, на 7 / седем/ броя моторни превозни средства собственост на „Север
Описание: Техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт/ основен и текущ/, осигуряване резервни части, необходими за извършването им, на 7 / седем/ броя моторни превозни средства собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Севлиево гр. Севлиево за срок от 12 календарни месеца
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/05/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (776661)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Севлиево към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 15-03-2017
Номер на поръчката: 02712-2017-0007
Процедура:Открита процедура
Име:Техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт/ основен и текущ/, осигуряване резервни части, необходими за извършването им, на 7 / седем/ броя моторни превозни средства собственост на „Сев
Описание: Техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт/ основен и текущ/, осигуряване резервни части, необходими за извършването им, на 7 / седем/ броя моторни превозни средства собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Севлиево гр. Севлиево за срок от 12 календарни месеца.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/04/2017 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (761048)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Севлиево към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 05-12-2016
Номер на поръчката: 02712-2016-0061
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на течни горива чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на ДГС Севлиево за 2017 г.”
Описание: „Доставка на течни горива чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на ДГС Севлиево за 2017 г.”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/01/2017 17:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (719817)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Севлиево към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 16-03-2016
Номер на поръчката: 02712-2016-0009
Процедура:Открита процедура
Име:Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /, осигуряване резервни части на 5 /пет / броя моторни превозни средства собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” гр. Габрово ТП ДГС Севлиево за 12 месеца.
Описание: Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /, осигуряване резервни части на 5 /пет / броя моторни превозни средства собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” гр. Габрово ТП ДГС Севлиево за 12 месеца
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/04/2016 16:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (655082)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Севлиево към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 18-03-2015
Номер на поръчката: 02712-2015-0003
Процедура:Открита процедура
Име:Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт /основен и текущ/, осигуряване на резервни части на 5 броя МПС собственост на СЦДП ДП ТП ДГС Севлиево
Описание: Периодично техническо обслужване, включващо: профилактика, ремонт, осигуряване на резервни части на 5 броя МПС собственост на СЦДП ДП ТП ДГС Севлиево
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/04/2015 16:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (592194)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Севлиево към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 17-03-2014
Номер на поръчката: 02712-2014-0007
Процедура:Открита процедура
Име:Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт /основен и текущ/ осигуряване на резервни части на 5 броя МПС собственост на СЦДП ДП ДГС Севлиево
Описание: Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт осигуряване на резервни части на 5 броя МПС собственост на СЦДП ДП ДГС Севлиево
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/04/2014 16:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (528004)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Севлиево към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 06-03-2013
Номер на поръчката: 02712-2013-0012
Процедура:Открита процедура
Име:Периодично техническо обслужване,включващо профилактика ремонт/основен и текущ / осигоряване на резервни части на 5 броя МПС собственост на СЦДП ДП ТП ДГС СЕВЛИЕВО
Описание: Периодично техническо обслужване включващо -профилактика ремонт осигуряване на резервни части на 5 броя МПС собственост на СЦДП ДП ТП ДГС Севлиево
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:12/04/2013 16:00

Документ: Обявление за малка обществена поръчка (468449)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Севлиево към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 13-02-2012
Номер на поръчката: 02712-2012-0012
Процедура:Открит конкурс по НВМОП
Име:Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /, осигуряване резервни части на 6/шест / броя Моторни Превозни Средства собственост на «Северноцентрално държавно предприятие» – гр. Габрово, стопанисвани от ДГС Севлиево ТП.
Описание: Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /, осигуряване резервни части на 6/шест / броя Моторни Превозни Средства собственост на «Северноцентрално държавно предприятие» – гр. Габрово, стопанисвани от ДГС Севлиево ТП.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/03/2012 16:00

Документ: Обявление за малка обществена поръчка (467146)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Севлиево към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 03-02-2012
Номер на поръчката: 02712-2012-0009
Процедура:Открит конкурс по НВМОП
Име:Застраховане на служебните моторните превозни средства на СЦДП-ДП-Габрово, ДГС “Севлиево” със застраховки „Автокаско”, „Злополука на лицата в МПС” и „Гражданска отговорност" за 2013г.
Описание: Застраховане на служебните моторните превозни средства на СЦДП-ДП-Габрово, ДГС “Севлиево” със застраховки „Автокаско”, „Злополука на лицата в МПС” и „Гражданска отговорност" за 2013г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/03/2012 16:00

Страници:1