Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Териториално под...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 33

Страници:3
    2 ... Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931621)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 04-09-2019
Номер на поръчката: 02712-2019-0025
Процедура:Открита процедура
Име:"Периодична доставка на резервни части за селскостопански машини ,мотоциклети и друга техника собственост на СЦДП ГАБРОВО стопанисвани от ТП ДЛС РОСИЦА
Описание: Периодична доставкана резервни части за селскостопански машини ,мотоциклети и друга техника собственост на СЦДП ТП ДЛС Росица за 12 месеца
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/10/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931637)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 04-09-2019
Номер на поръчката: 02712-2019-0026
Процедура:Открита процедура
Име:ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ ,СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ГАБРОВО СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП ДЛС РОСИЦА ЗА 12 МЕСЕЦА ВКЛЮЧВАЩА 5 ПОЗИЦИИ
Описание: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ ,СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ГАБРОВО СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП ДЛС РОСИЦА ЗА 12 МЕСЕЦА ВКЛЮЧВАЩА 5 ПОЗИЦИИ
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/10/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928753)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 20-08-2019
Номер на поръчката: 02712-2019-0023
Процедура:Открита процедура
Име:"Периодична доставка на резервни части за МПС собственост на СЦДП ГАБРОВО стопанисвани от ТП ДЛС РОСИЦА
Описание: Периодична доставкана резервни части за МПС и собственост на СЦДП ТП ДЛС Росица за 12 месеца
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:27/09/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921988)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 15-07-2019
Номер на поръчката: 02712-2019-0021
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка чрез закупуване на царевица,ечемик -зърно,царевичен силаж и допълващ фураж за нуждите на ТП ДЛС Росица
Описание: ДОСТАВКА НА ФУРАЖ ЦАРЕВИЦА,ЕЧЕМИК-ЗЪРНО,ЦАРЕВИЧЕН СИЛАЖ И ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/08/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906012)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 05-04-2019
Номер на поръчката: 02712-2019-0012
Процедура:Открита процедура
Име:"Периодична доставка на резервни части за ТРАКТОРИ собственост на СЦДП ГАБРОВО стопанисвани от ТП ДЛС РОСИЦА
Описание: Периодична доставкана резервни части за трактори и собственост на СЦДП ТП ДЛС Росица за 12 месеца
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/05/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (866799)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 11-09-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0042
Процедура:Открита процедура
Име:ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ААВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА
Описание: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/10/2018 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (866796)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 11-09-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0041
Процедура:Открита процедура
Име:"Периодична доставка на резервни части за селскостопанска техника ,мотоциклети и друга техника собственост на СЦДП ГАБРОВО стопанисвани от ТП ДЛС РОСИЦА
Описание: Периодична доставкана резервни части за селскостопанскса техника ,мотоциклети и собственост на СЦДП ТП ДЛС Росица за 12 месеца
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/10/2018 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (866546)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 10-09-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0040
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на фуражчрез закупуване -120 тона царевица,20 тона пшеница и 100 тона царевичен силаж за нуждите на ТП ДЛС Росица
Описание: Доставка чрез закупуване на фураж зърно -царевица- 120 т,пшеница-20 т и царевичен силаж-100 т за нуждите на СЦДП ТП ДЛС Росица
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/10/2018 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858179)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 20-07-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0031
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на фуражчрез закупуване -120 тона царевица,20 тона пшеница и 100 тона царевичен силаж за нуждите на ТП ДЛС Росица
Описание: Доставка чрез закупуване на фураж зърно -царевица- 120 т,пшеница-20 т и царевичен силаж-100 т за нуждите на СЦДП ТП ДЛС Росица
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/08/2018 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (849702)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 04-06-2018
Номер на поръчката: 02712-2018-0021
Процедура:Открита процедура
Име:ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МПС И ТРАКТОРИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА
Описание: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МПС И ТРАКТОРИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (808328)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 05-10-2017
Номер на поръчката: 02712-2017-0042
Процедура:Публично състезание
Име:Строителство на нов горски автомобилен път „Кладев рът – Осеникова поляна”
Описание: Предмет на обществената поръчка включва изграждането на нов горски автомобилен път IV степен с дължина на трасето 5 025м. Пътят, обект на строителство е горски с местно значение и ще обслужва ДЛС „Росица”. Той ще се развива в планински терен с надморска височина от 600 до 960 м с големи надлъжни и напречни наклони.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/11/2017 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (801489)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 21-08-2017
Номер на поръчката: 02712-2017-0038
Процедура:Открита процедура
Име:Техническо обслужване и ремонт на автомобили и трактори ,собственост на СЦДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА за срок от 12 месеца включваща 6 обособени позици
Описание: Техническо обслужване и ремонт на автомобили и трактори ,собственост на СЦДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА за срок от 12 месеца включваща 6 обособени позици
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/09/2017 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (798625)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 01-08-2017
Номер на поръчката: 02712-2017-0034
Процедура:Открита процедура
Име:Периодична доставкана резервни части за селскостопански машини мотоциклети и друга техника собственост на СЦДП ТП ДЛС Росица за 12 месеца
Описание: Периодична доставкана резервни части за селскостопански машини мотоциклети и друга техника собственост на СЦДП ТП ДЛС Росица за 12 месеца
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/09/2017 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (798629)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Получен на: 01-08-2017
Номер на поръчката: 02712-2017-0035
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на фуражчрез закупуване -160 тона царевица,20 тона пшеница и 100 тона царевичен силаж за нуждите на ТП ДЛС Росица
Описание: Доставка чрез закупуване на фураж зърно -царевица- 160 т,пшеница-20 т и царевичен силаж-100 т за нуждите на СЦДП ТП ДЛС Росица
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:24/08/2017 16:30

Страници:3
    2 ... Последна