Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Борово
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 66

Страници:5
    2 ... Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917348)
Възложител: Община Борово
Получен на: 19-06-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0006
Процедура:Публично състезание
Име:Предоставяне на консултантски услуги по управление на проект ROBG-440 „Ве-ТЕН – Добре свързани възли Гюргево – Борово към Трансевропейската транспортна мрежа ТЕН-Т"
Описание: Настоящата поръчка цели да подсигури наемането на външния консултантски екип на община Борово, който да допълни и подпомага сформирания вътрешен екип от експерти в процеса на изпълнение на проекта. Наемането на външен консултантски екип е необходимо за осигуряване на качественото и навременно изпълнение на проектните дейности и постигането на проектните резултати и цели.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/07/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897267)
Възложител: Община Борово
Получен на: 26-02-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0005
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен
Описание: Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен списък и ползватели“ и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл.92, чл.96а, чл.100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение. Поръчката касае доставка на електрическа енергия за административни и обществени сгради, за улично осветление, за обекти с измерване консумирана електрическа енергия на страна ниско и средно напрежение. Доставката на нетна електрическа енергия е за следните самостоятелни разпоредители с бюджетни средства
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/03/2019 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (896824)
Възложител: Община Борово
Получен на: 25-02-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0004
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Борово.
Описание: Предметът на поръчката е доставката на гориво за отопление, за заведения на бюджетна издръжка на територията на Община Борово.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (896821)
Възложител: Община Борово
Получен на: 25-02-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0003
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Борово.
Описание: Предмет на доставката са горива за МПС, обслужващи дейностите финансирани от общинския бюджет в Община Борово.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (893307)
Възложител: Община Борово
Получен на: 08-02-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0002
Процедура:Договаряне
Име:Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода"
Описание: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889105)
Възложител: Община Борово
Получен на: 17-01-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0001
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Борово“,
Описание: „Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Борово“, по 9 обособени позиции. Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител за всяка обособена позиция, включваща доставка на съответната група хранителни продукти. Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в община Борово, със следните обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Месо и месни продукти 2. Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти 3. Обособена позиция №3: Масла и мазнини 4. Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни 5. Обособена позиция №5: Яйца 6. Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 7. Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива 8. Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 9. Обособена позиция №9: Други хранителни продукти
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/02/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883751)
Възложител: Община Борово
Получен на: 14-12-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0005
Процедура:Публично състезание
Име:„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/01/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876277)
Възложител: Община Борово
Получен на: 01-11-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0004
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен
Описание: Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен списък и ползватели“ и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл.92, чл.96а, чл.100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение. Поръчката касае доставка на електрическа енергия за административни и обществени сгради, за улично осветление, за обекти с измерване консумирана електрическа енергия на страна ниско и средно напрежение. Доставката на нетна електрическа енергия е за следните самостоятелни разпоредители с бюджетни средства
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/11/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (874764)
Възложител: Община Борово
Получен на: 23-10-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0003
Процедура:Публично състезание
Име:„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/11/2018 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (838170)
Възложител: Община Борово
Получен на: 26-03-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0002
Процедура:Открита процедура
Име:„Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“
Описание: Рек-я и рехаб-я на общински път RS1001 в участъците от п. к. с път III-5402- с. Обретеник-до начало с. Горно Абланово и реконструкция и рехабилитация на общ. път RSE2002 в участъка от п.к. с път RSE1001 до център на с. Екзарх Йосиф.Обект1:РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩ. ПЪТ RSE1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ П.К. С ПЪТ III-5402-С.ОБРЕТЕНИК–ДО НАЧАЛО С. ГОРНО АБЛАНОВО: П-Т 1:ОБЩ. ПЪТ RSE1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ П.К. С ПЪТ III-5402 ДО КРАЙ С ОБРЕТЕНИК; П-Т 2:ОБЩ.RSE1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ КРАЙ С ОБРЕТЕНИК ДО НАЧАЛО С. ГОРНО АБЛАНОВО.Обект 2:РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩ. ПЪТ RSE2002 В УЧАСТЪКА ОТ П.К. С ПЪТ RSE1001 ДО ЦЕНТЪР С. ЕКЗАРХ ЙОСИФ.За Обект1: п-т1:дължина на оста 1827,46м; общата площ на пътната настилка е 16536м2; общата площ на тротоарната настилка е 4598м2. За П-т2:дължина на оста 7036,68м.; общата площ на пътната настилка е 39189 м2. За Обект2: общата дължина на трасето е 2431.23м.; общата площ на пътната настилка е 15117м2.;общата площ на тротоарната настилка е 1133м2.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:30/04/2018 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (834587)
Възложител: Община Борово
Получен на: 12-03-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0001
Процедура:Публично състезание
Име:„Извършване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“
Описание: Oсъществяване на строителен надзор при реализирането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово. Предвидени за изпълнение са следните дейности: упражняване на строителен надзор, включващ отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други приложими разпоредби на действащото законодателство. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в Република България.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/04/2018 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (808736)
Възложител: Община Борово
Получен на: 06-10-2017
Номер на поръчката: 00396-2017-0002
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Борово“, по 9 обособени позиции
Описание: Обществената поръчка e с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Борово” по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: Месо и месни продукти 2. Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти 3. Обособена позиция №3: Масла и мазнини 4. Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни 5. Обособена позиция №5: Яйца 6. Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 7. Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива 8. Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 9. Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Предметът на поръчката е подробно описан в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (789362)
Възложител: Община Борово
Получен на: 30-05-2017
Номер на поръчката: 00396-2017-0001
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Борово и второстепенните разпоредители”
Описание: Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Борово, съгласно Техническата спецификация и документацията за участие, достъпни в Профила на купувача. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество електрическа енергия или да се ограничава от това количество. Възложителят има право в хода на изпълнение на договора да включи и нови общински обекти. Изпълнителят е длъжен: да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката и наредбите към него, както и ПТЕЕ (Правила за търговия с електрическа енергия) и разпорежданията на Оператор на електрическа мрежа (ОЕМ).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/06/2017 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (746833)
Възложител: Община Борово
Получен на: 29-08-2016
Номер на поръчката: 00396-2016-0004
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Борово“, по 9 обособени позиции
Описание: Обществената поръчка e с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Борово” по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: Месо и месни продукти 2. Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти 3. Обособена позиция №3: Масла и мазнини 4. Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни 5. Обособена позиция №5: Яйца 6. Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 7. Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива 8. Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 9. Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Предметът на поръчката е подробно описан в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/09/2016 17:00

Страници:5
    2 ... Последна