Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Многопрофилна бо...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 81

Страници:6
    2 ... Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944051)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 12-11-2019
Номер на поръчката: 00531-2019-0007
Процедура:Открита процедура
Име:Извършване на ежедневно пране, гладене и химиотермодезинфекция на болнично бельо и други текстилни материали на МБАЛ Търговище АД.
Описание: Извършване на ежедневно пране, гладене и химиотермодезинфекция на болнично бельо и други текстилни материали на МБАЛ Търговище АД.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:16/12/2019 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942130)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 30-10-2019
Номер на поръчката: 00531-2019-0006
Процедура:Публично състезание
Име:Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и кординатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ - Търговище АД.
Описание: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и кординатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/11/2019 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932483)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 10-09-2019
Номер на поръчката: 00531-2019-0005
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на храна в готов за консумация вид за МБАЛ-Търговище АД за срок от една година
Описание: Периодични повторяеми доставка на храна за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:16/10/2019 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912929)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 22-05-2019
Номер на поръчката: 00531-2019-0004
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище
Описание: Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/07/2019 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908719)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 22-04-2019
Номер на поръчката: 00531-2019-0003
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на МБАЛ - Търговище АД за срок от две години.
Описание: Периодични повторяеми доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894132)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 13-02-2019
Номер на поръчката: 00531-2019-0002
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ - Търговище АД
Описание: Периодични повторяеми доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (892579)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 05-02-2019
Номер на поръчката: 00531-2019-0001
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка , монтаж и пускане в експлоатация на пет броя хемодиализни апарати за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД
Описание: „Доставка , монтаж и пускане в експлоатация на пет броя хемодиализни апарати за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/03/2019 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880513)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 27-11-2018
Номер на поръчката: 00531-2018-0007
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ - Търговище АД
Описание: Периодични повторяеми доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (869242)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 25-09-2018
Номер на поръчката: 00531-2018-0006
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище“
Описание: Доставка на ангиограф, интрааортна балон помпа за контрапулсация, ултразвукова система и централна мониторна станция за наблюдение плюс 12 броя пациентни монитори за нуждите на МБАЛ-Търговище АД гр.Търговище
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:05/11/2018 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860424)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 31-07-2018
Номер на поръчката: 00531-2018-0005
Процедура:Публично състезание
Име:: „Доставка , монтаж и пускане в експлоатация на пет броя хемодиализни апарати за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД
Описание: „Доставка , монтаж и пускане в експлоатация на пет броя хемодиализни апарати за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:27/08/2018 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (850528)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 07-06-2018
Номер на поръчката: 00531-2018-0004
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на храна в готов за консумация вид за МБАЛ-Търговище АД за срок от една година
Описание: Периодични повторяеми доставка на храна за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (850303)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 06-06-2018
Номер на поръчката: 00531-2018-0003
Процедура:Публично състезание
Име:Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и кординатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ - Търговище АД.
Описание: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и кординатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/06/2018 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (827116)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 29-01-2018
Номер на поръчката: 00531-2018-0002
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на ангиограф, интрааортна балон помпа за контрапулсация, ултразвукова система и централна мониторна станция за наблюдение плюс 12 броя пациентни монитори за нуждите на МБАЛ-Търговище АД
Описание: Доставка на ангиограф, интрааортна балон помпа за контрапулсация, ултразвукова система и централна мониторна станция за наблюдение плюс 12 броя пациентни монитори за нуждите на МБАЛ-Търговище АД гр.Търговище
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/03/2018 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (825009)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Получен на: 17-01-2018
Номер на поръчката: 00531-2018-0001
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ - Търговище АД
Описание: Периодични повторяеми доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година.

Страници:6
    2 ... Последна