Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Струмяни
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 60

Страници:5
    2 ... Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (795445)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 11-07-2017
Номер на поръчката: 00579-2017-0002
Процедура:Открита процедура
Име:„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и мес
Описание: Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия: 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия; за нуждите на ДСП Струмяни, ДГ Патиланци - с.Микрево и ДВХПР с.Раздол
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/08/2017 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (791821)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 15-06-2017
Номер на поръчката: 00579-2017-0001
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на автомобилни горива (бензин А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация на община Струмяни.
Описание: Доставка на автомобилни горива: бензин А-95Н - 32 000 литра, дизелово гориво - 31 000 литра, газ пропан-бутан - 4 000 литра.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (755746)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 31-10-2016
Номер на поръчката: 00579-2016-0003
Процедура:Публично състезание
Име:„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни”
Описание: Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационни сезони 2016/2017 г. и 2017/2018 г. в рамките на предвидените от възложителя финансови средства: - подготвителни работи – изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.; - снегозащита; - снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове. Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища: I-во основно направление 1. с. Каменица – с. Кърпелево – 7км.; 2. с. Кърпелево – с. Вракуповица – 9 км.; 3. с. Вракуповица – с. Гореме – 4 км.; 4. с. Гореме – с. Цапарево – 6 км.; 5 с. Цапарево – Илинден – 2 км.; II-ро основно направление 6. с. Р
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/11/2016 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (743694)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 05-08-2016
Номер на поръчката: 00579-2016-0002
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3:
Описание: Предмет на обществената поръчка е Доставка на хранителни продукти и перилни и миещи препарати за нуждите на социалните и образователните заведения на територията на община Струмяни разделена на следните обособени позиции: Позиция №3 - Плодове и зеленчуци Позиция №7 - Перилни и миещи препарати
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/04/2017 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (734456)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 26-05-2016
Номер на поръчката: 00579-2016-0001
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на обособени позиции
Описание: Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти и перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия: 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия; 7: Перилни и миещи препарати и консумативи.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/07/2016 17:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (677397)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 15-07-2015
Номер на поръчката: 00579-2015-0002
Процедура:Открита процедура
Име:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”
Описание: Работата по подмяната на водопроводната мрежа включва реконструкция на Главен водопроводен клон I водопроводни клонове 1-4 и 6-36 и водопроводния клон за с. Микрево. Основните видове работи по реконструкцията на водопроводната мрежа включват изрязване и разваляне на асфалтови и бетонови настилки, направа на неукрепен тесен изкоп, извозване на излишната земна маса, доставка на пясък за легло и засипване около тръбите, полагане на пясъчна подложка по водопровода, уплътняване с ръчна тръмбовка, обратно засипване на земни почви, полагане и уплътняване на баластрена основа за легло, доставка и полагане на сигнална и детекторни ленти, доставка и монтаж на тръби от полиетилен висока плътност РЕ100 за налягане PN10 с диаметър DN 250, DN 200, DN 110, DN 90 и DN 75 и всички придружаващи операции, включително изпитване и дезинфекция. Частта по подобряването на уличната настилка включва: 1. Земни работи: изкопи, включително натоварване транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му; фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване транспортиране и разтоварване на депо; разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо; разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. натоварване, транспортиране и разтоварване на депо. 2. Пътни работи: доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия за основа с различна широчина и дебелина на пласта, повдигане на съществуващи ревизионни шахти, повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти; повдигане на съществуващ напречен отводнител. 3. Асфалтови работи: доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см; доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер с минимална технологична дебелина 6см. за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина/; направа на първи свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина; направа на втори свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/08/2015 15:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение (670806)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 09-06-2015
Номер на поръчката: 00579-2015-0001
Процедура:Договаряне
Описание: Доставка на горива за МПС нуждите на автомобилния парк на община Струмяни и поделенията към нея: ОДЗ "Патиланци"- с. Микрево и ДВХПР - с.Раздол.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за обществена поръчка (628272)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 13-10-2014
Номер на поръчката: 00579-2014-0003
Процедура:Открита процедура
Име:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”
Описание: Работата по подмяната на водопроводната мрежа включва реконструкция на Главен водопроводен клон I водопроводни клонове 1-4 и 6-36 и водопроводния клон за с. Микрево. Основните видове работи по реконструкцията на водопроводната мрежа включват изрязване и разваляне на асфалтови и бетонови настилки, направа на неукрепен тесен изкоп, извозване на излишната земна маса, доставка на пясък за легло и засипване около тръбите, полагане на пясъчна подложка по водопровода, уплътняване с ръчна тръмбовка, обратно засипване на земни почви, полагане и уплътняване на баластрена основа за легло, доставка и полагане на сигнална и детекторни ленти, доставка и монтаж на тръби от полиетилен висока плътност РЕ100 за налягане PN10 с диаметър DN 250, DN 200, DN 110, DN 90 и DN 75 и всички придружаващи операции, включително изпитване и дезинфекция. Частта по подобряването на уличната настилка включва: 1. Земни работи: изкопи, включително натоварване транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му; фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване транспортиране и разтоварване на депо; разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо; разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. натоварване, транспортиране и разтоварване на депо. 2. Пътни работи: доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия за основа с различна широчина и дебелина на пласта, повдигане на съществуващи ревизионни шахти, повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти; повдигане на съществуващ напречен отводнител. 3. Асфалтови работи: доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см; доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер с минимална технологична дебелина 6см. за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина/; направа на първи свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина; направа на втори свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/12/2014 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за обществена поръчка (578575)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 08-01-2014
Номер на поръчката: 00579-2014-0002
Процедура:Открита процедура
Име:„Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”
Описание: Настоящата поръчка обхваща изпълнение на строително – монтажни дейности за изграждане на техническа инфраструктура, както следва: Дейност 1: Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни със следните поддейности: 1.1.Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – Лява част;1.2. Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – Дясна част;1.3. Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – част от преминаващ външен водопровод през с. Илинденци; 1.4.Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Драката; Дейност 2: Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката със следните поддейности:2.1. Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – Лява част; 2.2.Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – Дясна част; 2.3.Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – преминаващ външен водопровод; 2.4.Възстановяване на асфалтова настилка в с Драката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/04/2014 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за обществена поръчка (577921)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 06-01-2014
Номер на поръчката: 00579-2014-0001
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, разделена на следните обособени позиции : 1: Мляко и млечни продукти;2: Месо и месни изделия;3: Плодове и зеленчуци;4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др;
Описание: Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции : 1: Мляко и млечни продукти;2: Месо и месни изделия;3: Плодове и зеленчуци;4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др;
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/02/2014 16:30

Документ: Обявление за обществена поръчка (565533)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 18-10-2013
Номер на поръчката: 00579-2013-0003
Процедура:Открита процедура
Име:Извършване на строително-монтажни работи за обект «Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”
Описание: Строително-монтажните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка са основната част от изпълнението на два проекта: 1. Проект «Спорт, младост, бъдеще» по договор №01/321/00641 от 23.10.2009г. и 2. Проект «Играй с мен в зеления свят на мечтите» по договор №01/322/00393 от 23.10.2009г. За изпълнението на обществена поръчка, предмет на настоящата процедура, от Изпълнителя се очаква да извърши строително-монтажни работи, включващи изграждане на нови и реконструкцията на съществуващи обекти към стадиона в с. Струмяни, обособяването на нов “спортен център” с четири площадки за игра в парк „Байкал” с.Микрево, изграждане на спомагателни постройки за обслужване на публиката и спортистите и облагородяването на средата на стадиона в с. Микрево. В резултат на изпълнените дейности ще се допринесе за подобряване на условията за практикуване на масови и индивидуални спортове, както и за провеждане на организирани спортни мероприятия. По този начин допълнително ще се насърчи спортната дейност сред младите хора и ще се създадат условия за повишаване на качеството на живот. Предвидените дейности по благоустрояване на зелените площи включват: премахване на отпадъци и нежелана растителност; изграждане на детски съоръжения и елементи, беседки и др., изграждане на алеи и площадки; обработка и заравняване на почвата; монтиране на пейки и кошчета за смет; засаждане на растителност и затревяване. Всички предвидени дейности трябва да бъдат извършени в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В наредбата са включени изисквания към устройството на откритите и закритите площадки за игра, настилките на площадките, които са много важни в зоната около и под съоръженията за игра и където се полагат ударопоглъщащи настилки. Съгласно наредбата съоръженията за игра и ударопоглъщащите настилки трябва да отговарят на ЕN 1176 и EN 1177. Спазването на нормативните изисквания ще гарантира безопасността на детските площадки и ще осигури възможност голяма част от заниманията да са достъпни и за хора с увреждания. Настоящата процедура за възлагане на строително-монтажни работи се състои от три обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 с предмет: „Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти в с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград” 2. Обособена позиция №2 с предмет: „Благоустрояване и реконструкция на стадион в с. Струмяни, обл. Благоевград” 3. Обособена позиция № 3 с предмет: “Рехабилитация на обществени зелени площи – детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения в с. Струмяни, с. Микрево и в с. Илинденци, община Струмяни, обл. Благоевград”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/03/2014 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за обществена поръчка (545043)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 10-06-2013
Номер на поръчката: 00579-2013-0002
Процедура:Открита процедура
Име:“Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане” по договор № 01/313/00042 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за подпомагане на проект „Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в община Струмяни”
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по договор № 01/313/00042 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за подпомагане на проект „Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в община Струмяни”, описани в настоящите указания и документацията по обществената поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/07/2013 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за обществена поръчка (539731)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 30-04-2013
Номер на поръчката: 00579-2013-0001
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни” разделена на следните обособени позиции: 1. Хляб и хлебни изделия; 2. Мляко и млечни продукти; 3.Месо и месни изделия; 4. Плодове и зеленчуци; 5. Консерви; 6. Разни хранителни продукти: варива , тестени изделия, подправки и замразени зеленчуци ; 7.Перилни и миещи препарати -за нуждите на ДСП с. Струмяни, ОДЗ „Патиланци” и ДВХПР с.Раздол
Описание: „Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни” разделена на следните обособени позиции: 1. Хляб и хлебни изделия; 2. Мляко и млечни продукти; 3.Месо и месни изделия; 4. Плодове и зеленчуци; 5. Консерви; 6. Разни хранителни продукти: варива , тестени изделия, подправки и замразени зеленчуци ; 7.Перилни и миещи препарати -за нуждите на ДСП с. Струмяни, ОДЗ „Патиланци” и ДВХПР с.Раздол
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/06/2013 16:30

Документ: Решение (513013)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 10-12-2012
Номер на поръчката: 00579-2012-0009
Процедура:Договаряне
Описание: Доставка на горива - бензин А95Н и дизелово гориво за автомобили, собственост на Община Струмяни за срок от две години, считано от датата на сключване на борсов договор.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Страници:5
    2 ... Последна