Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Струмяни
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 49

Страници:4
    2 ... Последна

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (423921)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 24-01-2011
Име:Извършване на строително-монтажни работи по проект : “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Струмяни, община Струмяни”
Описание: Пълна реконструкция на основните клонове на вътрешната водопроводна мрежа в село Струмяни община Струмяни. Водопроводната мрежа на село Струмяни е 14,109 км, състояща се от един главен клон и 36 второстепенни. Предвидено е и подобряване на уличната настилка по централните улици на селото, където минават клоновете на водопроводната мрежа и вече е изградена канализационната мрежа.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (423919)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 24-01-2011
Име:Извършване на ремонтни работи на сграда на Читалище "Братя Миладинови" в с. Микрево, община Струмяни
Описание: Извършване на ремонт на всички части на сграда със застроена площ от670,35 кв.м. и застроена разгъната площ от 1130,00 кв.м.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (423920)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 24-01-2011
Име:БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ.РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Описание: съгласно техническите спецификации и КС
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (393265)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 05-03-2010
Име:Благоустрояване и реконструкция на парк "Байкал" и стадионите в с. Микрево и в с. Струмяни
Описание: съгласно техническите спецификации и КС
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (393262)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 05-03-2010
Име: Рехабилитация на обществени зелени площи, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в тях в трите най - големи населени места на територията на общината - с. Микрево, с. Струмяни и с. Илинденци
Описание: Рехабилитация на обществени зелени площи в с. Струмяни - Детска площадка към озеленена площ в УПИ кв. 29;озеленена площ в УПИ VII кв. 23; ПИ кв. 22,в с. Микрево - Детска площадка към зелена площ до църква "Св. Георги Победоносец" в кв. 4;озеленена площ в кв. 27 до стадион „Малеш”,УПИ ХІV, кв. 49;кв. 29;УПИ VІ, кв.24;Зелена площ в кв. 23;в с. Илинденци - Детска площадка към зелена площ в УПИ I, кв. 52;Зелена площ и паркинг в кв.29;Детска площадка към озеленена площ в УПИ I кв.36
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (393260)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 05-03-2010
Име:Предоставяне на консултантски услуги за управление на проект "Спорт, младост,бъдеще"
Описание: методическо подпомагане при изпълнение на проекта и отчитане на проектните дейности
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (393258)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 05-03-2010
Име:Доставка чрез покупка на петролни продукти и горива за нуждите на Общинска администрация, полицейско управление и социалните заведения на територията на община Струмяни.
Описание: Доставка на течни горива, чрез периодични покупки на безоловен бензин А95Н, дизелово гориво, безоловен бензин А-98Н, смазочни материали и препарати посредством 24 часово обслужване на бензиностанциите на изпълнителя и с възможност за предоставяне на кредитни, ПИН или друг вид карти за зареждане на транспортните средства на Общинска администрация, полицейско управление и социалните заведения на територията на община Струмяни.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (202676)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 06-03-2009
Име: Доставка на хранителни продукти, почистващи препарати и консумативи за нуждите на ДСП - с. Струмяни и с. Цапарево, ДВПР . С. Раздол, ЦДГ . С. Илинденци, ОДЗ - с. Струмяни и с. Микрево, ОбА Струмяни и кметствата на територията на общината чрез периодично повтарящи се заявки по обособени позиции, както следва: 1. хляб и хлебни изделия, 2. мляко и млечни продукти, 3. консерви, 4. месо, месни произведения и риба, 5. бакалски стоки, 6. плодове и зеленчуци, 7. почистващи препарати и консумативи
Описание: Доставка на хранителни продукти, почистващи препарати и консумативи за нуждите на ДСП - с. Струмяни и с. Цапарево, ДВПР - с. Раздол, ЦДГ - с. Илинденци, ОДЗ - с. Струмяни и с. Микрево, ОбА Струмяни и кметствата на територията на общината чрез периодично повтарящи се заявки по обособени позиции /7на брой/ с транспорт на изпълнителя до франко складовете на съответните обекти. Храните са обединени на базата на техния произход и състав, както следва: а) хляб и хлебни изделия; б) мляко и млечни продукти; в) консерви; г) месо и месни произведени; д) бакалски стоки; е) плодове и зеленчуци; ж) почистващи препарати и консумативи;Количеството по всяка от тях ще бъде посочено в документацията за участие. Всеки заинтересован може да подаде оферта по една, няколко или всички обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (202670)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 06-03-2009
Име:Подмяна на вътрешна и външна водопроводна мрежа в села на територията на община Струмяни
Описание: СМР подмяна на вътрешен и външен водопровод с тръби PEND ф90/10, ф110/10, ф110/16, изпразнителни, облекчителни и събирателни шахти.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (202666)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 06-03-2009
Име:Корекция и почистване на река Шашка, с. Струмяни, община Струмяни
Описание: Укрепване на реката, почистване на дървета и храстите, изграждане на подпорни стени от двете й страни, който да спират преливането на водите към имотите.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (202659)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 06-03-2009
Име:Изграждане на канализационна мрежа в с. Каменица и с. Струмяни и с. Горна Крушица, община Струмяни
Описание: СМР с бетонови тръби ф300, ф400, ф500, ф600, ф800 с дълбочина ревизионните шахти от 2 метра до 5 метра.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (202654)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 06-03-2009
Име:Възстановяване, укрепване и отводняване на улици в село Микрево, община Струмяни
Описание: Възстановяване, укрепване и отводняване на улици в село Микрево - между кв.41, кв.50 и кв.51 - СМР изграждане на стоманобетонови подпорни стени
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (202619)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 06-03-2009
Име:Канализация с. Илинденци и подмяна на вътрешен водопровод
Описание: СМР/канализация/ - тръби ф300, ф400, ф500, СМР /водопровод/ - полиетиленови тръби ф90 и ф110/10атм.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (150460)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 06-03-2008
Име:Подмяна на вътрешна и външна водопроводна мрежа в села на територията на община Струмяни
Описание: СМР подмяна на вътрешен и външен водопровод с тръби PEND ф90/10, ф110/10, ф110/16, изпразнителни, облекчителни и събирателни шахти.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Страници:4
    2 ... Последна