Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 802

Страници:58
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (781809)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 04-04-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0024
Процедура:Публично състезание
Име:„Техн. обезпеч-е на събитията част от дейността на ОП „ЛТФК“, събития от нац. и местно знач-е част от Култ. програма на Общ. Б-с и на други събития и кампании по иниц.а на Общ-та.“ по 2 обос. позиц.
Описание: Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значение част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината.“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Техническо обезпечаване на събитията, част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, включваща следните събития: „Бургас и Морето“, „Пясъчен фестивал“, „Международен фолклорен фестивал“ и др.; Обособена позиция 2 - Техническо обезпечаване на събития от национално и местно значение, част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/05/2017 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (781609)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 03-04-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0023
Процедура:Договаряне
Име:Изготвяне на технически проект на база одобрен идеен проект за сграда № 3 – „Археологически музей и реплика на римска баня“, подобект на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Късноантична и средновековна крепост „Акве калиде“ – Термополис при Бургаските минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас“.
Описание: Изготвяне на технически проект на база одобрен идеен проект за сграда № 3 – „Археологически музей и реплика на римска баня“, подобект на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Късноантична и средновековна крепост „Акве калиде“ – Термополис при Бургаските минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (776244)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 13-03-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0022
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка, монтаж/ инсталиране и поддъжка на допълнително оборудване за мониторинг на водите на територията на община Бургас в надграждане на същшествуваща дъждомерна с метеорологични сензори
Описание: В рамките на настоящата обществена поръчка е предвиден монтаж на 4 бр. станции за измерване на водно ниво захранвани със соларни панели и видеокамери за наблюдение, 1 бр. станция за измерване на морско ниво захранвана със соларен панел и видеокамера за наблюдение и 4 бр. сензори (1 бр. сензор за измерване скорост и посока на вятъра, 1 бр. сензор за измерване на температура и влажност на въздуха, 1 бр. Сензор за слънчева радиация и 1 бр. Сензор за атмосферно налягане)за надграждане на съществуваща дъждомерна станция.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/04/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (775507)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 07-03-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0021
Процедура:Открита процедура
Име:„Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас“
Описание: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас“: - ул.“Отец Паисий“ от о.т.68 до о.т. 79; - ул.“Възраждане“ от о.т.83 до о.т.249; -ул.“Лермонтов“ от о.т.247 до о.т.241 и от о.т.120 до о.т.248; -ул.“Шипка“ от о.т.73 до о.т.75; -ул.“Константин Фотинов“ от о.т.119 до о.т.203; -ул.“Успенска“ о.т.271-272-273-240; -ул.“Иларион Макариополски“ от о.т.241 до о.т.276; - ул.“Граф Игнатиев“ от о.т.274 до о.т.276; - ул.“Гео Милев“ от о.т.272 до о.т.277.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/04/2017 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (774625)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0019
Процедура:Открита процедура
Име:„Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва ремонт и реконструкция на сградата на Професионална гимназия по Транспорт, гр. Бургас и на учебно-производствен комплекс „Младост“ към Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, а именно: - строителни работи и преустройство на сгради; - оформяне на зелени площи; - работа по метални елементи и конструкции; - ремонт на покривни конструкции; - ремонт и поставяне на изолация по покривни конструкции; - поставяне на изолация на обекта; - монтаж на дограма; - строителни и монтажни работи по водоснабдителни и канализационни инсталации; - строителни и монтажни работи по отоплителни, вентилационни и климатични инсталации; - ремонт на ел. инсталации и др.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/04/2017 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (774557)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0018
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на нетна активна ел.енергия от изпълнител,координатор на станд.бал-ща група,за ниско напр-ние с пълно адм. на инф. поток с ЕСО и поемане на разх.за небаланси за обекти на ул.осв.на Общ.Бургас
Описание: Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 456 обекта на Община Бургас (429 броя обекти с товаров профил-СТП и 27 броя –недиректни ), намиращи се на територията на града.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/04/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (774659)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0020
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на канцеларски материали, учебни и игрови пособия, учебни помагала и материали за школа по изобразително изкуство по обособени позиции:
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на канцеларски материали, учебни и игрови пособия, учебни помагала и материали за школа по изобразително изкуство по обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка на канцеларски материали и материали за школа по изобразително изкуство. Обособена позиция 2. Доставка на учебни и игрови пособия и учебни помагала.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:05/04/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (774130)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 24-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0017
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:
Описание: Поръчката предвижда доставка и монтаж на оборудване, включващо изпитателни стендове, стругове, разстъргващи машини и фрези, шлосерски изделия, косачки, косачки за тревни площи и др. за три професионални училища на територията на гр. Бургас; таблети, компютърно оборудване, изграждане на локална мрежа, климатици, сървъри, POS терминал, прожекционни апарати, GPS софтуер и оборудване и др. за четири професионални училища на територията на гр. Бургас.; кухненско оборудване, включващо хладилници и фризери, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба и принадлежности за ресторантьорство, домакински роботи, миксери за хранителни продукти, електронагревателни уреди, уреди за подгряване на ястия, печки, електрически фурни, микровълнови печки, скари за печене, котлони и др. за Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/04/2017 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (774128)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 24-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0016
Процедура:Открита процедура
Име:Изпълнение на строително - монтажни работи по две обособени позиции, подробно описани в разделите за всяка обособена позиция
Описание: Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОП1: „Реконструкция на пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов“ до ул. “Демокрация“, гр.Бургас“; ОП2: „Реконструкция на междублоково пространство УПИ VII, кв. 118А, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 237-239-277-285-298-345-343-344-352-351, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/05/2017 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (773861)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 23-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0014
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:
Описание: Поръчката предвижда доставка и монтаж на: - спортно обзавеждане, включващо баскетболни кошове, хандбални врати, волейболна мрежа и др. - обзавеждане за ученически лаборатории- шкафове, работни маси, учителски бюра, столове, гардероби и др. - кухненско обзавеждане - стелажи, плотове, работни маси, шкафове, плотове с мивка, маси за хранене, столове, гардероби, декоративно осветление и др. за 3 професионални училища в гр. Бургас.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/04/2017 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (773856)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 23-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0013
Процедура:Открита процедура
Име:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофам
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:05/04/2017 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (774013)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 24-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0015
Процедура:Договаряне
Име:„Покупка на корабен дизел (газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас.“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е покупка на маркиран газьол 10 ppм за плавателни средства за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас за срок до 31.12.2017 год. или до изчерпване на количеството, което от двете настъпи по- рано. Количество: 40 000 л. (четиридесет хиляди литра) ± 20% (плюс- минус двадесет процента). Минималното количество на една подадена заявка е 1000 литра. Място на предаване /франкировка/: Франко 7-мо корабно място на Пристанище Бургас или друго посочено от Община Бургас пристанище. Срок за изпълнение на всяка отделна доставка: до 3 /три/ работни дни от подаване на заявката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (772283)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 15-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0012
Процедура:Открита процедура
Име:„Изпълнение на СМР за обект:„КПС В УПИ I-312, м. „ЛОКВАТА“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК И ТЛАСКАТЕЛ ДО ИЗЛИВНА РШ ПРЕД ПСОВ“ВЕТРЕН", със Захранващ водопровод,обслужващ път и съоръжения по него доУПИ I-312
Описание: Проекта цели отвеждането на отпадъчните води от кв. Рудник и Черно море, гр. Бургас до ПСОВ Ветрен.Дейностите се осъществяват съгл. 2бр. РС, наречени условно Подобекти за целите на обществената поръчка:Подобект 1 -КПС в УПИ I -312,м.Локвата,з-ще кв. Рудник,гр.Бургас и канализационен тласкател от КПС до изливна РШ пред ПСОВ Ветрен с дължина 7585м“; технически инвестиционни проекти по части: ВиК, Архитектурна, Конструктивна, Геодезия, Геология, МТ, ЕЛ и А, Пътна,Озеленяване,ПБ,ПБЗ,ВОБД,ПУСО РС №.109/02.06.2016г.; Подобект 2 - Обслужващ път и захранващ водопровод до УПИ I-312, м. “Гьол бою“ в землището на кв. Рудник, гр. Бургас, в който ще се изгражда КПС; работни инвестиционни проекти част от обект: ПСОВ-Рудник-вариант I; Дизелгенератор 150 kV; Площадкови кабелни мрежи НН;Ограда към ПСОВ; Обслужващ път до ПСОВ; ВиК инфраструктура, обслужваща ПСОВ-захранващ водопровод и довеждащ канализационен колектор до УПИ I -312, м. Локвата,з-ще кв. Рудник,Община Бургас, РС №.121/23.05.2012г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/04/2017 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (772141)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 14-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0011
Процедура:Договаряне
Име:„Покупка на дизелово гориво за нуждите на дома на НХК, собственост на Община Бургас.“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е покупка на дизелово гориво за отопление със съдържание на сяра не повече от 0,001 % за нуждите на дома на НХК, собственост на Община Бургас за срок от 1 /една/ година или до изчерпване на количеството. Количество: 30 000 л.(тридесет хиляди литра) ± 20% (плюс- минус двадесет процента). Минималното количество на една подадена заявка е 4000 литра. Място на предаване /франкировка/: Франко дом на НХК гр. Бургас. Срок за изпълнение на всяка отделна доставка: до 3 /три/ работни дни от подаване на заявката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Страници:58
    2 ... +10 Последна