Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 865

Страници:62
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860711)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 01-08-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0029
Процедура:Открита процедура
Име:„Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на ХХ век паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията“
Описание: В момента в град Бургас няма паметник на изтъкнатия бургазлия Александър Георгиев – Коджакафалията. Той е наричан „Бащата на Бургас“, живял е през втората половина на XIX век и първото десетилетие на XX век. Това звание е своеобразно признание за щедростта и великодушието му, тъй като отдава целия си живот и богатство на Бургас и неговите граждани. А.Г. Коджакафалията е дарил на стотици бедни бургазлии парцели за застрояване и безвъзмездно е отстъпил на Общината и Църквата множество терени, на които са осъществени обществени строежи.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/09/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861144)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 03-08-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0031
Процедура:Открита процедура
Име:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проектиране и строителство във връзка с реализацията на Оперативна програма„Региони в растеж“2014–2020 в 4 обособени позиции"
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка, в тази част: - Технически контрол на работните проекти по части конструктивна и ПБЗ в съответствие с Наредба 10 на МРРБ - Оценяване съответствието на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142 (5) на ЗУТ - Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ - Заснемане и нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри на строежа и самостоятелните обекти/ при необходимост/, съгласно ЗКИР - Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на съответната сграда със ЗЕЕ.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/09/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за конкурс за проект (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС) (860713)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 01-08-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0030
Процедура:Конкурс за проект
Име:„ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПАМЕТНИК НА АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ – КОДЖАКАФАЛИЯТА, ОТ ТРАЕН МАТЕРИАЛ (БРОНЗ, КАМЪК ИЛИ СМЕСЕНА ТЕХНИКА)“
Описание: „ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПАМЕТНИК НА АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ – КОДЖАКАФАЛИЯТА, ОТ ТРАЕН МАТЕРИАЛ (БРОНЗ, КАМЪК ИЛИ СМЕСЕНА ТЕХНИКА)“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:27/09/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859448)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 25-07-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0028
Процедура:Открита процедура
Име:"Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособени в позиции"
Описание: ОП1:„Реконструкция на ул.„Васил Левски“ от о.т.439 до о.т.437,ул.„Цар Самуил“ от о.т.409 до о.т.367 и от о.т.413 до о.т.410,ул.„Македония“ от о.т.415 до о.т.352, ул.„Пробуда“ от о.т.422 до о.т.351, ул.„Ивайло“ от о.т.407 до о.т.418 и от о.т.432 до о.т.512,ул. „Любен Каравелов“ от о.т.426 до о.т.428,гр.Бургас“. ОП2: „Реконструкция на ул.„Христо Фотев“ от о.т.368 до о.т.361,ул.„Цар Самуил“ от о.т.367 до о.т.362, ул.„Македония“ от о.т. 352 до о.т.356,ул.„Пробуда“ от о.т.351 до о.т.348,ул.„Любен Каравелов“ от о.т.1 до о.т.345 ,ул.„Васил Левски“ от о.т.2 до о.т.344,ул.„Патриарх Евтимий“ от о.т.370 до о.т.343,ул.„Шейново“ от о.т.359 до о.т.342,гр.Бургас“. За целите на настоящата поръчка,Община Бургас разполага с готови работни инвестиционни проекти за обектите. Конкретната цел на настоящата обществена поръчка е разрешаване на проблемите в ж.к.Възраждане,свързани с нуждите от изграждане на съвременна транспортна инфраструктура.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/09/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857278)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 13-07-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0027
Процедура:Открита процедура
Име:“Доставка на хранителни продукти за нуждите на постоянни детски ясли и детска кухня на община Бургас по шест ОП"
Описание: Доставяните хр. продукти за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня. По ОП № 1 - Хлябът да е „Добруджа“ или „Бял”, нарязан по утвърден стандарт „България” УС-03-2011. По ОП № 2 - Прясното пастьоризирано мляко да е произведено от сурово мляко, квасеното мляко да е произведено в съответствие със стандарт БДС 12:2010; сиренето да е в съответствие със стандарт БДС15:2010. По ОП № 3 - Доставяните хранителни стоки от бели и червени меса следва да са произведени по IFS стандарт, без добавка на натриев хлорид. Замразеното месо не трябва да съдържа добавено количество вода, сол или различни подобрители; По Обособена позиция № 4 – Яйца следва да са с размер L, клас „А”. По ОП № 5 - Консервираните продукти, не трябва да съдържат консерванти, оцветители и овкусители. По ОП № 6 - Зърнените храни за консумация от деца до 3 год., следва да отговарят на Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/08/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (854670)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-06-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0026
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на безплатна храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и / или добавки към нея за служителите на ОП „Чистота Еко“.
Описание: Предмета на обществената поръчка, включва ежедневна доставка на готова храна за служителите на ОП „Чистота Еко“, 70 /седемдесет/ броя, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. за осигуряване на безплатна храна, както следва: Обяд в еднократна опаковка, включващ: супа - 300 гр., основно ястие - 300 гр. и хляб - бял/добруджа - 150 гр. Доставката на готова храна ще се извършва ежедневно, в еднократна опаковка на адрес: Регионално депо Братово – Запад, в срок до 11:30 ч., 7 дни в седмицата. Количествата на готовата храна е съгласно броя на служителите, работещи на Регионално депо Братово – Запад, като Възложителя си запазва правото да увеличава или намалява доставката на храните спрямо броя на служителите.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/08/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (853638)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 25-06-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0025
Процедура:Открита процедура
Име:Изготвяне на технически инвестиционен проект за “Стадион и спортна база в УПИ IV-66,71, кв.4А по плана на ПЗ “Юг-Запад“,ПИ с идентификатор 07079.663.697 по КККР на гр.Бургас и довеждаща инфраструктура
Описание: Основна цел на инициативата е изграждането на нов градски футбулен стадион, отговарящ на изискванията на УЕФА и осигуряващ възможност за провеждане на официални състезания. Посредством изграждане на нов стадион и спортна база ще се създадат условия за подобряване качеството на живот в гр.Бургас и ще се създадат условия за упражняване на професионален и аматьорски спорт.Изпълнителят следва да изработи инвестиционен проект за обекта при спазване на изискванията по всички подробно описани в заданието фази и части по реда и при спазване изистванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:01/08/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (852463)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 19-06-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0024
Процедура:Публично състезание
Име:„Обновяване и разширяване на мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по 4 обособени позиции'"
Описание: „Обновяване и разширяване на мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на единно, интегрирано, управляемо решение за информационна сигурност“; Обособена позиция № 2: „Доставка на компютърна техника“; Обособен позиция № 3: „Обновяване и разширяване на налична мрежова инфраструктура на общинска администрация на Община Бургас“; Обособена позиция № 4: „Надграждане на съществуващата система за бекъп и възстановяване на данни“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/07/2018 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (851327)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 12-06-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0023
Процедура:Договаряне
Име:„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: СПОРТЕН КОМПЛЕКС СЪС ЗАКРИТ БАСЕЙН И ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ С ТРИБУНИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ В УПИ I-429, КВ.56 ПО ПЛАНА НА Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, ГР. БУРГАС“.
Описание: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: СПОРТЕН КОМПЛЕКС СЪС ЗАКРИТ БАСЕЙН И ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ С ТРИБУНИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ В УПИ I-429, КВ.56 ПО ПЛАНА НА Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, ГР. БУРГАС“, ВКЛЮЧВАЩ: ПЪРВИ ЕТАП, ФАЗА А – Модул А – Закрит Плувен комплекс и Модул В – Наземен паркинг; ПЪРВИ ЕТАП, ФАЗА Б – Модул Б – Покривна градина – „зелн мъх“; ВТОРИ ЕТАП, Подетап 1: – Модул Г – Футболно игрище, Модул Е – открити тенис кортове и Модул Й – надземен паркинг за 137 автомобила; ВТОРИ ЕТАП, Подетап 2: – Модул Д – съблекални, кафене, WC и др., Модул Е – съблекалня и Модул К – подвижни трибуни за 52 места.“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (849979)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-06-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0022
Процедура:Открита процедура
Име:Изготвяне на технически инвестиционен проект за “Благоустрояване, изграждане на зелен амфитеатър със сцена, озеленени площи с поливна система и обособяване на атракционна и обслужваща зони в УПИ I, кв
Описание: Предмета на обществената поръчката включва изготвяне на технически инвестиц. проект за благоустрояване, изграждане на зелен амфитеатър със сцена, озеленени площи с поливна система и обособяване на атракционна и обслужваща зони в УПИ I, кв.12 по плана на Зона „А“,кв.„М. Рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.293 по КК на гр.Бургас“.Обект на проектиране е територията на УПИ I, кв. 12 по плана на Зона „А“, кв. “М. Рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.293 по КК на гр. Б-с, възлизаща на 9 235 кв.м. УПИ е частна общ. собственост, видно от АЧОС№ 5436/14.03.2009г.Осн.цел на инициативата е посредством изграждане на нови зелени площи и градини, да се създаде благоприятна и устойчива соц. среда за жителите в района, с въз.-ст за провеждане на култ.и образователни мероприятия на открито, в екологична градска среда и създаване на усл-я за подобряване кач.-то на живот в гр. Б-с, като по този начин се повишат привлекателността на града, качеството и комфорта на обитаване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:12/07/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848937)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-05-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0021
Процедура:Открита процедура
Име:Изготвяне на технически инвестиционен проект за „Парк на миниатюрите „Европа“ – Бургас, в парк „Св. Троица“, ж.к. Славейков, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.431 по КК на гр. Бургас“
Описание: Обект на проектиране е част от територията на УПИ II, кв.56, парк „Св.Троица“, ж.к. Славейков, възлизащ на 154757 м2. УПИ е публична общинска собственост и съгласно АОС № 869/23.06.1998г. е с площ 150000м2. В УПИ II попадат ПИ с идентификатор 07079.602.431 по КК на гр. Бургас – с НТП за обществен селищен парк и площ 146411м2 и ПИ с идентификатор 07079.602.430 с НТП за второстепенна улица и площ 4135м2.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/07/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848651)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 25-05-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0020
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства по обособени позиции"
Описание: За да се използва оптимално капацитета на Дневния център се предвижда оборудване и обзавеждане на следните помещения:зала за лечебна физкултура и рехабилитация,втори кабинет за психолог,логопед,зали за индивидуална работа 2бр.; зали за групова работа 2бр.;психосензорна стая;общи помещения-трапезария и кухня/разливочно и входно антре,санитарни помещения и стаи за персонал 2бр.За изпълнение на дейностите по ОП1 и ОП2,Възложителят предоставя проект по част:„Интериор и обзавеждане“ и спецификация с посочени параметри и технически изисквания в съответствие с действащи норми и стандарти,одобрен от гл.архитект на Община Бургас и съгласуван от МТСП.За изпълнение на дейностите по ОП 3,Възложителят предоставя проект по част:Паркоустройство и благоустройство“,съгласуван с МТСП.Подробното описание,количествата и точните размери на необходимото оборудване и обзавеждане по всички ОП се съдържа в Техническите спецификации,публикувни на профила на купувача на интернет адреса(URL),посочен в т. I.1).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/07/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847082)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 15-05-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0019
Процедура:Открита процедура
Име:„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 в 4 обособени позиции"
Описание: Настоящата обществена поръчка е изготвена съгласно Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Основни дейности: 1.Разработване на технически проект, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването. 2.Упражняване на авторски надзор. 3.Извършване на строително-ремонтни работи.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/07/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (845853)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 08-05-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0017
Процедура:Открита процедура
Име:„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) по 2 обособени позиции"
Описание: За всички ОП:Разработване на Технически инвестиционни проекти (ТИП),включително необходимите работни детайли за нуждите на изграждането,съгласно ЗУТ,Наредба № 4 от 21.05.2001г.Целта е осигурчване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Бургас за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи в подкрепа на тяхната деинституционализация.Реализирането на проектите ще допринесе за осигуряване на равен достъп до качествени грижи и услуги на деца и младежи, според индивидуалните потребности и създаване на умения за самостоятелен живот чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/06/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Страници:62
    2 ... +10 Последна