Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 332

Страници:24
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (717593)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 01-03-2016
Име:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по дванадесет обособени позиции”
Описание: изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (717268)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-02-2016
Име:Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 1: Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник; ОП 2: Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, гр.Бургас, - ІІ етап; ОП 3 Обновяване на прилежащ терен/ дворни пространства и площадки в СОУ „Петко Росен“ І етап; ОП 4: Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ Любен Каравелов; ОП 5: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен- филиал, к-с Лазур“ .
Описание: Предметът на поръчката включва: Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 1: Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник; ОП 2: Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, гр.Бургас, - ІІ етап; ОП 3 Обновяване на прилежащ терен/ дворни пространства и площадки в СОУ „Петко Росен“ І етап; ОП 4: Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ Любен Каравелов; ОП 5: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен- филиал, к-с Лазур“ .
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (717279)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-02-2016
Име:Инжинеринг (проектиране и изграждане) на система за разделно събиране на отпадъци в подземни контейнери.
Описание: Инжинеринг (проектиране и изграждане) на система за разделно събиране на отпадъци в подземни контейнери.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (717271)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-02-2016
Име:Изготвяне на проучвания по обособени позиции: ОП 1: Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр.Бургас; ОП 2: Изготвяне на предпроектни проучнавия и оценка приложимостта за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт. ОП 3: Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT)
Описание: Изготвяне на проучвания по обособени позиции: ОП 1: Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр.Бургас; ОП 2: Изготвяне на предпроектни проучнавия и оценка приложимостта за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт. ОП 3: Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (717280)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-02-2016
Име:Доставка на обзавеждане и оборудване за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на община Бургас, по обособени позиции: ОП 1: Доставка на обзавеждане и оборудване за учебен корпус в съществуваща сграда на ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията“ ОП 2: Доставка на обзавеждане и оборудване за нова детска градина в РЦ- Меден Рудник
Описание: Доставка на обзавеждане и оборудване за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на община Бургас, по обособени позиции: ОП 1: Доставка на обзавеждане и оборудване за учебен корпус в съществуваща сграда на ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията“ ОП 2: Доставка на обзавеждане и оборудване за нова детска градина в РЦ- Меден Рудник
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (717282)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-02-2016
Име:Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции.
Описание: Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (717283)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-02-2016
Име:„Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции:ОП№1Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул.Дебелт№11;ОП№2Сграда с административен адрес гр.Бургас, Цар Симеон І-111;ОП№ 3Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр.Миладинови бл.8;ОП№4Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр. Миладинови бл. 65,вх.1 и 2;ОП№5Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Бр.Миладинови бл.7;ОП№6Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Възраждане бл.38;ОП№7Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр. Миладинови бл.59 и бл.59А;ОП№8Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.49;ОП№9Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.48;ОП№10Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Славейков бл.3;ОП№11Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.37;ОП№12Сграда с административен адрес гр.Бургас, к.с Славейков бл.54;ОП№13Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков, бл.5;ОП №14Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.40;ОП № 15Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.1В;ОП№16Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.кСлавейков бл.2;ОП№17Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл. 4;ОП№18Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.33;ОП№19Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.75;ОП№20Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.51;ОП№21Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.68А;ОП№22Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.34;ОП№23Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.6;ОП№24Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.36;ОП№25Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.27;ОП№26Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.47;ОП№27Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.кСлавейков бл.25;ОП№28Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.18;ОП№29Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.9;ОП№30Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл. 20А;ОП№31Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.32;ОП№32Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.СЛАВЕЙКОВ бл.30-5,6,7,8;ОП№33Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.38;ОП№34Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.42 А;ОП№35Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.8;ОП№36Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Изгрев бл.19;ОП№37Сграда с административен адрес гр.Бургас, к-сИзгрев бл.33;ОП№38Сгр. с адм. адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.31;ОП№39Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.17;ОП№40Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл58;ОП№41Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.127;ОП№42Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж,к М.Рудник, бл.50,вх.4,5 и 6;ОП№43Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл. 115, вх.1,2;ОП№44Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.64;ОП№45Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник, бл.111;ОП№46Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.99;ОП№47Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.46, вх.1,2,3,4 и 5;ОП№48Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.65, вх. 3,4,5,6,7 и 8;ОП№49Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник, бл.116;ОП№50Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.70;ОП№51Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,жк.М.Рудник бл.69;ОП№52Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.47;ОП№53Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.67, вх.1,2,3,4,5;ОП№54Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М. Рудник бл.44, вх.1,2,3,4 и 5;ОП№55Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник, бл.108;ОП№56Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник , бл.110;ОП№57Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.55, вх.5,6;ОП№58Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.131;ОП№59Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.126
Описание: Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (717225)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-02-2016
Име:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по шест обособени позиции”
Описание: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по шест обособени позиции”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (717222)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-02-2016
Име:Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП (ул. "Цар Петър" № 5Б).
Описание: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП (ул. "Цар Петър" № 5Б).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (717221)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-02-2016
Име:Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с "Изгрев" и к-с "Зорница".
Описание: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с "Изгрев" и к-с "Зорница".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (717220)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-02-2016
Име:Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с "Славейков".
Описание: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с "Славейков".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (717219)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-02-2016
Име:Акве Калиде Темополис - реставрация, адаптация и социализация на архитектурното наследство, изграждане на музей, благоустрояване и изграждане на туристическа инфраструктура - І-ви етап (социлизация на архиолигически маршрути, благоустрояване на прилежащата територия).
Описание: Акве Калиде Темополис - реставрация, адаптация и социализация на архитектурното наследство, изграждане на музей, благоустрояване и изграждане на туристическа инфраструктура - І-ви етап (социлизация на архиолигически маршрути, благоустрояване на прилежащата територия).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (717217)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-02-2016
Име:Библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ І).
Описание: Библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ І).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (717215)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-02-2016
Име:Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим.
Описание: Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Страници:24
    2 ... +10 Последна