Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Опан
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 1

Страници:1
   

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958628)
Възложител: Община Опан
Получен на: 06-02-2020
Номер на поръчката: 00971-2020-0001
Процедура:Публично състезание
Име:„Ремонт и поддържане на улична мрежа и общински пътища на територията на община Опан”
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство на обект: ремонт и поддържане на улична мрежа и общински пътища на територията на община Опан. Настоящата поръчка има ТРИ обособени позиции. Обособена позиция номер 1: „Ремонт и поддържане на улична мрежа и общински пътища на територията на община Опан за 2020 г.” Обособена позиция номер 2: „Ремонт и поддържане на улична мрежа и общински пътища на територията на община Опан за 2021 г.” Обособена позиция номер 3: „Ремонт и поддържане на улична мрежа и общински пътища на територията на община Опан за 2022 г.”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/02/2020 16:30

Страници:1