Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

17-то Средно учи...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 3

Страници:1
   

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (833943)
Възложител: 17-то Средно училище "Дамян Груев" гр. София
Получен на: 08-03-2018
Номер на поръчката: 04999-2018-0001
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в I, II, IV, V и VI клас за учебната 2018 - 2019 година по шест обособени позиции. Обособена позиция №1 Издателство "БИТ И ТЕХНИКА” ООД; Обособена позиция № 2 Издателство ИК „Рива” АД ; Обособена позиция №3 Издателство „Юнивърс” ЕООД; Обособена позиция №4 Издателство „ Колибри” ООД; Обособена позиция №5 Издателства "БУЛВЕСТ 2000" ООД и ИК "АНУБИС" ООД, представлявани от техния дистрибутор „АНУБИС – БУЛВЕСТ“ ООД; Обособена позиция №6 Издателство "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД
Описание: Обществената поръчка включва Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в I, II, IV, V и VI клас на 17 СУ „Дамян Груев” за учебната 2018 - 2019 година от 6 (шест) издателства, поради което обществената поръчка е разделена на 6 обособени позиции, а именно: Обособена позиция №1 Издателство "БИТ И ТЕХНИКА” ООД; Обособена позиция № 2 Издателство ИК „Рива” АД ; Обособена позиция №3 Издателство „Юнивърс” ЕООД; Обособена позиция №4 Издателство „ Колибри” ООД; Обособена позиция №5 Издателства "БУЛВЕСТ 2000" ООД и ИК "АНУБИС" ООД, представлявани от техния дистрибутор „АНУБИС – БУЛВЕСТ“ ООД; Обособена позиция №6 Издателство "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД.Необходимите количества са подробно посочени в конкретни заявки по предоставена бланка на всяко издателство, като общата стойност на поръчката възлиза на 20 940.63 лв. без ДДС, разпределена, както следва за: 1.Обособена позиция №1 : Обособена позиция №1 Издателство "БИТ И ТЕХНИКА” ООД - 561 лева без ДДС; 2.Обособена позиция №2 Издателство ИК „Рива” АД – 821.66 лева без ДДС; 3.Обособена позиция №3 Издателство „Юнивърс” ЕООД – 780 лева без ДДС. 4.Обособена позиция №4 Издателство „ Колибри” ООД – 2666.67 лева без ДДС; 5.Обособена позиция №5: Издателства "БУЛВЕСТ 2000" ООД – 1356.13 лева без ДДС и ИК "АНУБИС" ООД- 804.17 лева без ДДС; .6.Обособена позиция №6: Издателство "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД – 13950.98 лева без ДДС; Място на изпълнение на обществената поръчка – училищната сграда на 17 СУ „Дамян Груев“, гр.София, с адрес : гр.София, ул.“Сава Михайлов“ №64. След влизане на настоящето решение в сила ще бъдат подписани договорите за доставка с избраните издателства. Крайният срок за доставка на необходимите учебници и учебни комплекти е до 27.08.2018г.

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (755723)
Възложител: 17-то Средно училище "Дамян Груев" гр. София
Получен на: 31-10-2016
Номер на поръчката: 04999-2016-0001
Процедура:Договаряне
Име:Договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП с предмет: Доставка на топлинна енергия за 17 СУ Дамян Груев , гр. София.
Описание: Доставка на топлинна енергия- парно и топла вода за нуждите на 17 СУ Дамян Груев, гр. София. Договорът за ОП ще се сключи за две години. Прогнозната стойност на поръчката е 100000 лева без ДДС. Посочената прогнозна стойност на ОП е определена на база приблизително предходно потрабление на доставката, възложена през предходните 12 месеца от Възложителя. Реалната стойност на договора може да бъде по-малка или по-голяма от посочената и ще бъде определена според реалното потрабление на обектита за периода на договора.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение (665622)
Възложител: 17-то Средно училище "Дамян Груев" гр. София
Получен на: 08-05-2015
Номер на поръчката: 04999-2015-0001
Процедура:Договаряне
Описание: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I клас до VII клас в 17 СОУ "Дамян Груев" - град София, за учебната 2015/2016 година, разделена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I клас до VII клас в 17 СОУ "Дамян Груев" - град София, издавани от издателство "ПРОСВЕТА-СОФИЯ" АД; Обособена позиция 2 - Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I клас до VII клас в 17 СОУ "Дамян Груев" - град София, издавани от издателство "Булвест-2000"ООД и "Издателска къща Анубис"ООД; Обособена позиция 3 - Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I клас до VII клас в 17 СОУ "Дамян Груев" - град София, издавани от издателство ИК "Колибри".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Страници:1