Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Транспортно стро...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 6

Страници:1
   

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968775)
Възложител: Транспортно строителство и възстановяване ЕАД
Получен на: 27-03-2020
Номер на поръчката: 05852-2020-0004
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на гориво за служебните автомобили на ТСВ ЕАД
Описание: Доставка на гориво за служебните автомобили на ТСВ ЕАД. Зареждането на служебните автомобили на Възложителя за едногодишен период, се извършва със следните видове и прогнозирани количества горива: - евродизел – 125 000 литра; - бензин А95 – 30 000 литра; - газ пропан и бутан – 35 000 литра. Посочените количества са максималните прогнозни количества, като Възложителят не се задължава да ги закупи изцяло.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/05/2020 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967363)
Възложител: Транспортно строителство и възстановяване ЕАД
Получен на: 23-03-2020
Номер на поръчката: 05852-2020-0003
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”
Описание: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/04/2020 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964053)
Възложител: Транспортно строителство и възстановяване ЕАД
Получен на: 10-03-2020
Номер на поръчката: 05852-2020-0002
Процедура:Публично състезание
Име:„Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти и райони на ТСВ ЕАД”
Описание: „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти и райони на ТСВ ЕАД”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:31/03/2020 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964043)
Възложител: Транспортно строителство и възстановяване ЕАД
Получен на: 10-03-2020
Номер на поръчката: 05852-2020-0001
Процедура:Публично състезание
Име:„Сключване на застраховки” по обособени позиции
Описание: „Сключване на застраховки” по обособени позиции: Позизия №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Позиция № 2 Застраховка „Каско на нерелсови превозни средства”; Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”; Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели”; Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука”; Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл.171 и чл.173 от ЗУТ”; Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти, собственост на ТСВ ЕАД; Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”; Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства” – каско.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:31/03/2020 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936141)
Възложител: Транспортно строителство и възстановяване ЕАД
Получен на: 01-10-2019
Номер на поръчката: 05852-2019-0002
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянц
Описание: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, собственост на ТСВ ЕАД”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/10/2019 16:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922284)
Възложител: Транспортно строителство и възстановяване ЕАД
Получен на: 16-07-2019
Номер на поръчката: 05852-2019-0001
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори и газьол за отопление за потребностите на ТСВ ЕАД” в две обособени позиции:
Описание: „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори и газьол за отопление за потребностите на ТСВ ЕАД” в две обособени позиции: Позиция №1 „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори“ Позиция №2 „Доставка на газьол за отопление“

Страници:1