Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Белене
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Договори
Резултати от търсенето - 165

Номер на поръчката 00661-2019-0002
Номер и дата на договора 10 / 12.04.2019
Наименование на договора Организиране и провеждане на 7 двудневни обучителни семинара за безработни и неактивни лица
Възложител Община Белене
Изпълнител Квант Мениджмънт ЕООД

Номер на поръчката 00661-2019-0002
Номер и дата на договора 09 / 12.04.2019
Наименование на договора Организиране и провеждане на 3 двудневни съвместни форума
Възложител Община Белене
Изпълнител Квант Мениджмънт ЕООД

Номер на поръчката 00661-2019-0003
Номер и дата на договора 305 / 26.03.2019
Наименование на договора Закупуване и периодична доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Общинска администрация-Белене и общински учебни и детски заведения на бюджетна издръжка на територията на община Белене.
Възложител Община Белене
Изпълнител ТЕРА КОРП ЕООД - гр. Костинброд

Номер на поръчката 00661-2019-0004
Номер и дата на договора 259 / 14.03.2019
Наименование на договора Борсова сделка с продавач на горива за зареждане на автомобили и МПС собственост на Общинска администрация-Белене, посредством система за безналично плащане с карти.
Възложител Община Белене
Изпълнител Бент ойл AД - София

Номер на поръчката 00661-2018-0008
Номер и дата на договора 24 / 29.11.2018
Наименование на договора Инженеринг –проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на обект: „Основен ремонт на част от улица „Осъм”, с.Петокладенци, общ.Белене
Възложител Община Белене
Изпълнител ДЗЗД ПСТ-ВН, Плевен

Номер на поръчката 00661-2018-0004
Номер и дата на договора 23 / 29.11.2018
Наименование на договора Строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти: „Рехабилитация на общински път PVN 1005, (ІІІ-5202)–Белене–АЕЦ „Белене” и „Рехабилитация на общински път PVN 2002 (ІІ-52,Деков–Бяла вода)–Кулина вода
Възложител Община Белене
Изпълнител Стройнорм ЕООД - гр.София - Стройнорм ООД (старо наименование)

Страници:28
    2 ... +10 Последна