Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Договори
Резултати от търсенето - 2121

Номер на поръчката 00797-2018-0041
Номер и дата на договора 93-ОП18-32(16)/10.06.2019 / 10.06.2019
Наименование на договора Доставка на канцеларски материали и оборудване за нуждите на Община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджети
Възложител Община Бургас
Изпълнител Кооперация Панда - София

Номер на поръчката 00797-2018-0050
Номер и дата на договора 93-ОП18-86(30)/20.06.2019 / 20.06.2019
Наименование на договора Подобект 1: Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – Зона Хижи – Eтап 2
Възложител Община Бургас
Изпълнител СРЕГИ ООД - Бургас

Номер на поръчката 00797-2018-0050
Номер и дата на договора 93-ОП18-86(29)/31.05.2019 / 31.05.2019
Наименование на договора ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Подобект 2: ЛПСОВ 1; Подобект 3: ЛПСОВ 2
Възложител Община Бургас
Изпълнител Пома Груп Бургас ЕООД - (старо наименование-Хидрострой инвест ЕООД - с. Братя Даскалови)

Номер на поръчката 00797-2016-0002
Номер и дата на договора 93-ОП-117(747)/14.06.2019 / 14.06.2019
Наименование на договора Упражняване на стр.надзор на обект:„Инженеринг (проек., СМР и авт. надзор) за въвеж.на мерки за ен.ефек. в админ.сгр.на Община Бургас с идентификатор 07079.610.194.1,нах. се на ул.„Александровска“№26
Възложител Община Бургас
Изпълнител Васстрой - Консулт ООД - Бургас

Номер на поръчката 00797-2016-0002
Номер и дата на договора 93-ОП-117(746)/14.06.2019 / 14.06.2019
Наименование на договора Инженеринг(проектиране,СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в админ.сграда на Община Бургас с идентификатор 07079.610.194.1, находяща се на ул. „Александровска" №26
Възложител Община Бургас
Изпълнител Костов и синове ООД - Бургас

Номер на поръчката 00797-2016-0002
Номер и дата на договора 93-ОП-117/744/14.06.2019 / 14.06.2019
Наименование на договора Инженеринг(проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда община Бургас,(ПИ с идентификатор 07079.610.194.1),ул.Александровска №26,гр.Бурга
Възложител Община Бургас
Изпълнител ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ ООД - Стара Загора

Страници:354
    2 ... +10 +100 Последна